Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Substanță biocidă, a se utiliza în condiții de siguranță. A se citi informațiile tehnice înainte de utilizare.
Produsul are efect iritanta supra pielii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se evita deversarea în mediu. LA CONTACTUL CU OCHII: Se spală cu multă apă și săpun. LA CONTACTUL CU OCHII: Se spală cu apă timp de un minut. Se îndepărtează lentilele de contact dacă este cazul. Se spală în continuare. Conține Alchildimetilbenzilamoniumclorid.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material se vor preda centrelor de colectare a lacurilor/vopselelor vechi. Resturile solide se dezafectează ca deșeuri rezultate din demolări, sau ca gunoi menajer.

Cod produs vopsele și lacuri

GD 20

Informații privind ecologia

Informații privind ecologia:
Suprafețele curățate și tratate cu produsul Histolith® Algen-Entferner nu se spală ulterior, în mod normal, astfel se exclude producerea apei uzate. În cazul în care în decursul lucrărilor de curățare a unei fațade se produce apă uzată cu conținut de Histolith® Algen-Entferner, acesta poate fi dezafectată prin introducerea în canalizare și în sisteme biologice de epurare a apelor uzate, substanțele active se descompun în aceste instalații.
Este interzisă deversarea produsului Histolith® Algen-Entferner în ape de suprafață, sau în sistemul pluvial.
Pe durata lucrărilor efectuate pe fațade, se vor acoperi plantele din zonele adiacente pentru a fi protejate. Plantele pot fi deteriorate numai în cazul unei pulverizări directe cu produsul. Materialul deversat accidental în sol se descompune biologic. Nu există pericolul afectării ulterioare a solului, sau a pânzei freatice.

Indicații suplimentare

A se citi fișa cu datele de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  [email protected]