Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Pentru indicațiile de pericol și recomandările de securitate, giscodurile și dezafectarea produselor, precum și marcajul COV și CE pentru fiecare produs în parte din sistem: se va urmării fișa tehnică aferentă produsului:

Disboxid 462 EP-Siegel
Disboxid 471 AS-Grund
Disbothan 429 PU-Decksiegel AS

Indicații suplimentare

Vezi fişa tehnică de securitate.
La prelucrarea materialului trebuie respectate indicaţiile de prelucrare Disbon precum și indicațiile Caparol referitoare la curățarea și protecţia pardoselilor.

Suport Tehnic

În acest document nu pot fi prezentate toate suporturile şi acoperirile întâlnite în practică. În cazul în care se prelucrează straturi suport, care nu sunt prezentate în această fişă tehnică, este necesară să luaţi legătura cu departamentul tehnic. Vă stăm la dispoziţie să vă ajutăm cu sfaturi detaliate şi specifice cazului Dvs. individual.

Centru Suport Tehnic 

Tel.:     0800.800.600
E-mail: [email protected]