Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Cu ajutorul Disbothan PU-Antistatik-System se realizează acoperiri conductive pentru pardoseli. Este compus din 4 produse de sistem. Stratul final Disbothan 429 PU-Decksiegel AS este un poliuretan vâscos, astfel se potriveşte excepţional pentru acoperirea suprafețelor din asfalt termoplastic şi a suprafețelor minerale cu solicitări mecanice înalte. Sistemul dispune de o rezistenţă foarte bună la substanţe chimice. Disbothan 429 PU-Decksiegel AS dispune de un grad de acoperire a fisurilor statice de până la 0,3 mm la o temperatură de 20 °C la un consum de 1,5 kg/m2.

Construcție sistemului corespunde cerințelor asociației din industria chimică pentru acoperiri conductive de pardoseli.

Construcţie

Produs

Strat de grund

Asfalt tare

Suporturi minerale

Disbothan 429 PU-Decksiegel AS *

Disboxid 462 EP-Siegel **

Bandă conductivă de cupru

Disbon 973 Kupferband

Strat intermediar conductiv

Disboxid 471 AS-Grund

Strat final

Disbothan 429 PU-Decksiegel AS

*   Alternativ pot fi utilizate și Disbothan 436 PU-Decksiegel
** Alternativ pot fi utilizate și Disboxid 461 EP-Grund TS, Disboxid 463 EP-Grund SR sau Disboxid 420 E.MI Primer

Destinația sistemului 

Pentru suprafeţe de pardoseli minerale – din interior – la care valoarea rezistenţei conductive de împământare RE solicitate este sub 106 Ω, ca de ex.: Încăperi în care se produc respectiv se depozitează substanţe predispuse la explozii;
Hale de fabrici din industria semiconductorilor;
Laboratoare şi încăperi destinate domeniului medical cu aparate electrice;
Hale de întreţinere ale avioanelor;
Încăperi cu vehicule de transport dirijate electronic;
Încăperi ESD;

Produsele de bază a sistemului

Disbothan 429 PU-Decksiegel AS:
Poliuretan bicomponent, pigmentat Disbopox 462 EP-Siegel:
Răşină epoxidică bicomponentă, cu viscozitate scăzută, A/F, total solid conf. Deutscher Bauchemie. Disbopox 471 AS-Grund:
Răşină epoxidică bicomponentă diluabilă cu apă, conductivă, pigmentată, A/F, total solid conf. Deutscher Bauchemie.

Grad de luciu

Lucios (straturile finale)

Date tehnice

 

Disbopox 462

EP-Siegel

Disbopox 471

AS-Grund

Disboxid 429

PU-Decksiegel AS

Densitate

cca. 1,1 g/cm3

cca. 1,1 g/cm3

cca. 1,5 g/cm3

Grosimea stratului uscat

câte 100 g/m2

cca. 95 µm

cca. 25 µm

cca. 62 µm

Raport de amestec

Masa de bază:

Întăritor:

 

3 părţi greutate

1 parte greutate

 

9 părţi greutate

1 parte greutate

 

5 părţi greutate

1 parte greutate

Durata de prelucrabilitate*

cca. 40 min.

cca. 90 min.

cca. 25 min.

Consum

cca. 200-400 g/m2

cca. 100 g/m2

cca. 2,5 kg/m2

Timp de uscare*

Poate fi mers peste

Poate fi solicitat mecanic

Întărit integral

 

cca. 1 zi

-

-

 

cca. 1 zi

-

-

 

cca. 16 ore

cca. 3 zile

cca. 7 zile

Uzura conform Taber

(CS 10/1000 U/1000 g)

 

-

 

-

 

65 mg/30 cm2

 * Valori orientative la +20°C şi 60% umiditate relativă a aerului.

 Tabel cu valori de rezistenţă la substanțe chimice

Valori de rezistenţă la substanțe chimice cu referire la DIN EN ISO 2812-3:2007 la 20oC și testat peste 7 zile

Mediu

472

Acid acetic, 5% concentraţie

 

Acid clorhidric, 10% concentraţie

 

Acid sulfuric, ≤ 10% concentraţie

 

Acid citric, 10% concentraţie

 

Amoniac, 25% concentraţie (Clorură de amoniu)

 

Hidroxid de calciu

 

Leşie de potasiu, 50% concentraţie

 

Hidroxid de sodiu, 50% concentraţie

 

Sol. de clorură cu fier III, saturat

 

Sol. de Lysoform, 2% concentra-ţie

 

Sol. de clorură de magneziu, 35% concentraţie

 

Sol. de Sagrotan, 2% concentraţie

 

Apă distilată

 

Soluţie de clorură de sodiu, saturat

 

Combustibili pt. încălzire, motorină

 

Ulei de motor

 

Coca-Cola

 

Cafea

 

Vin roşu

 

Lichide de răcire pentru transformatoare

 

+ (V)

 

+

 

+

 

+ (V)

 

+

 

+

 

+ (V)

 

+ (V)

 

+ (V)

 

+

 

+

 

+ (V)

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+ (V)

 

+

Explicarea semnelor:
+ = rezistent timp de 7 zile, +/- = rezistent timp de 1 zi, (V) = colorare

Dimensiuni ambalaj / Nuanțe culori

Produs

Mărimi de ambalaj

Nuanţe

Disbothan 429 PU-Decksiegel AS

Găleată, 30 kg:

Găleată, 25 kg (masa)

Găleată, 5 kg (întăritor)

Kieselgrau *

Disbopox 462 EP-Siegel

Găleată 25 kg:

Găleată 18,75 kg (masa)

Găleată 6,25 kg (întăritor)

Găleată combi din tablă 10 kg

Găleată combi din tablă 5 kg

Transparent

Disbopox 471 AS-Grund

Găleată combi din plastic 10 kg

Negru

Disbon 973 Kupferband

3 role a câte 16,5 m

-

Set conexiune Disboxid 975

Pentru 15 puncte de contact

 

* Nuanţe speciale gri la cerere sau în nuanţele din colecția FloorColor pentru acoperiri pardoseli

Indicaţie: În funcție de adaosul de fibre de carbon conductive, acesta poate influenţa culorile în special în cazul utilizării nuanţelor speciale. În cazul nuanțelor deschise, se vor efectua suprafețe de testare deoarece materialul de umplutură influențează efectul de colorare și capacitatea de acoperire.

Datorită efectului radiaţiilor UV şi a intemperiilor, este posibilă apariţia zonelor cretoase sau schimbarea nuanţei. Coloranții organici (ex. cafea, vin roşu sau frunze) sau diferitele chimicale (ex. soluţii de dezinfecţie, acizi, etc.) pot schimba nuanţa culorii. Solicitările prin şlefuire pot lăsa urme de zgâriere pe suprafețe. Prin acesta, nu este influenţat funcţionalitatea produselor. 

Depozitare

Produs

Tip depozitare

Durata

Disbothan 429 PU-Decksiegel AS

La răcoare,

uscat, ferit de îngheţ

6 luni, ambalaj sigilat din fabrică

Disbopox 462 EP-Siegel

La răcoare,

uscat, ferit de îngheţ

2 ani, ambalaj sigilat din fabrică

Disbopox 471 AS-Grund

La răcoare,

uscat, ferit de îngheţ

1 an, ambalaj sigilat din fabrică

Disbon 973 Kupferband

În loc uscat

Nelimitat

Set conexiune Disboxid 975

În loc uscat

Nelimitat

În cazul temperaturilor scăzute, produsul se depozitează la cca. +20°C înainte de utilizare