Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Domeniu de utilizare

Pentru pardoseli minerale la interior, la care se cere o rezistență la împământare RE < 106 Ohm.
Pentru spații cu risc de explozie conform GUV-R 132 ”Evitarea pericolelor de incendii datorate descărcărilor electrostatice” cum ar fi de ex.: spații de producție sau depozitare pentru substanțe explozive.
Sistem de protecție a echipamentelor electronice împotriva fenomenelor electrostatice conform EN 61340-5-1, cum ar fi de ex.: hale de producție din industria semiconductorilor, laboratoare și spații medicale cu echipamente electronice, spații cu vehicule ghidate prin pardosea de asemenea în hale de întreținere pentru avioane. Verificată pentru utilizarea în zone ESD conform DIN EN 61 340-4-1, DIN EN 61 340-4-5 (Walking Test) şi DIN IEC 61 340-5-1.

Datorită rețetei cu emisii reduse, este adecvată în special pentru zonele „sensibile” cum ar fi: săli de aşteptare, spitale, etc.

Proprietăți

 • poate fi utilizată pe suporturi mat-umede, cu conținut de ciment
 • cu rezistenţă bună la substanţe chimice
 • cu capacitate de difuzie a vaporilor de apă – adecvată pentru utilizarea pe plăci de pardoseli aflate în contact direct cu solul, fără strat de hidroizolare, de asemenea poate fi aplicată pe șape magnezite și anhidride

Verificată conform criteriilor AgBB la emisiile de COV a produselor utilizate la interior. Schema de evaluare a AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten – Comitetul pentru evaluarea dpdv. al sănătății a produselor destinate construcţiilor) a fost efectuată conform autorităţilor de mediu şi de sănătate pentru utilizarea materialelor de construcţie în zone sensibile, de ex. în încăperi.

Liant

Rășină epoxidică bi-componentă.

Ambalaje/Capacitate recipient

Ambalaj la 40 kg (Comp. A (Masa de bază): ambalaj din plastic la 36 kg, Comp. B (Întăritor): găleată metalică la 4 kg).

Culoare

Cca RAL 7030 (Steingrau), cca RAL 7032 (Kieselgrau).
Nuanțe speciale (din domeniul culorilor gri de asemenea din paletarul FloorColor plus), la cerere.

Rețineți: Mai ales în cazul utilizării nuanțelor speciale, este posibilă influențarea culorii din cauza conținutului de fibre de carbon conductive. Acest lucru devine vizibil în special în cazul nuanțelor mai deschise.


Este posibilă apariţia zonelor cretoase sau schimbarea nuanţei, datorită efectului radiaţiilor UV şi a intemperiilor. Coloranţii organici (ex. cafea, vin roşu sau frunze) sau diferitele substanțe chimice (ex. soluţii de dezinfecţie, acizi, etc.) pot schimba nuanţa vopselei. Solicitările mecanice prin șlefuire pot zgâria suprafața acesteia. Prin acestea, nu este influenţată funcţionalitatea produsului.

Grad de luciu

Mat-mătăsos

Depozitare

La loc răcoros, în mediu uscat, ferit de îngheț.
Poate fi depozitat min. 6 luni în recipientul original, închis. În cazul depozitării la temperaturi mai reduse materialul se va depozita la cca. 20°C înainte de utilizare.

Date tehnice

 1. Rezistența la împământare ≤ 106 Ohm conform DIN EN 61 340-4-1 respectiv DIN EN 1081
 2. Walking Test conform EN 61 340-4-5 încărcare < 100 V
 3. Sd-H2O: la grosime de 2 mm < 6 m
 4. Sd-H2O: la grosime de 4 mm < 7 m

 

 1. Densitate:
 2. Grosimea stratului uscat:
 3. Uzura conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g):
 4. Duritate Shore (A/D):
 5. Rezistența la compresiune:

cca 2,0 g/cm3

cca 40 µm/100g/m2

cca 80 mg/30 cm2

cca D 80

cca 45 N/mm2 (MPa)

Rezistență la substanțe chimice

Tabel de rezistenţă chimică cu referire la DIN EN ISO 2812-3:2007 la +20°C

 

7 zile

Lichid de verificare grupa 1*

Benzine Super și Normal conform DIN 51 600 și DIN EN 228

+

Lichid de verificare grupa 4a*

toate hidrocarburile inclusiv 2 și 3, cu excepția 4 și 4b,

de asemenea uleiuri de motor și transmisii uzate

+

Lichid de verificare grupa 5*

alcooli mono- și polivalenți (metanol cu concentrație de

max. 48 %), eter glicol (inclusiv 5b)

+ (E)

Lichid de verificare grupa 7*

toți esterii organici și toate cetonele organice (inclusiv 7a)

+ (E)

Lichid de verificare grupa 8*

aldehide alifatice în soluție apoasă, concentrație până la 40 %

+ (E)

Lichid de verificare grupa 9*

acizi organici (acizi carbonici) în soluție apoasă, concentrație până la 10 % și sărurile acestora (în soluție apoasă)

+/-

Lichid de verificare grupa 10*

acizi minerali cu concentrație de până la 20 %, de asemenea săruri anorganice cu hidrolizare acidă în soluție apoasă (pH<6), excepție acid fluorhidric și acizi cu efect de oxidare și sărurile acestora

+ (V)

Acid acetic, 5% concentraţie

+/-

Acid lactic, 10% concentraţie

+/-

Acid sulfuric, 50% concentraţie

+ (V)

Acid azotic, 10% concentraţie

+ (V)

Acid clorhidric, 30% concentraţie

+ (V)

Amoniac, 25% concentraţie (Clorură de amoniu)

+

Hidroxid de sodiu, 50% concentraţie

+

Soluție de clorură ferică, saturată

+ (V)

Soluție de clorură de magneziu, 35% concentraţie

+

Apă distilată

+

Soluție salină saturată

+

Benzină Super

+

Păcura și motorina

+

Soluție de Lysoform, 2% concentrație

+

Ulei Shell Diala

+

Skydrol (lichid hidraulic)

+

Lichid de răcire pentru transformatoare

+

Explicarea semnelor: + = rezistent, +/- =  parțial rezistent, (V) = colorare, E = înmuiere ușoară

* Conform directivelor de construcție și verificare pentru protecția apelor a DIBt. În cazul lichidelor din clasele de pericol A I, A II și B a VbF (Verordnung über brennbare Flüssigkeiten – Ordonanța cu privire la lichide inflamabile) este necesară aplicarea unui sistem conductiv.