Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Pardoseli epoxidice si protectia betonului

Avize

Certificate actuale la cerere.

Curățare și întreținere

Aspectul nobil a suprafeţei necesită o curăţare şi întreţinere periodică. Pentru păstrarea valorii finisajului, se vor monta elemente de glisare din pâslă, sub picioarele meselor şi a scaunelor. Mobilierul şi alte obiecte de amenajare trebuie montate cu grijă, pentru evitarea loviturilor şi zgârieturilor, nu vor fi împinse pe suprafaţă ci întotdeauna se vor ridica pentru mutarea lor. În cazul utilizării scaunelor cu role (de ex. scaune pentru birouri), se vor utiliza numai role moi.

Pentru evitarea murdăririi cu nisip sau impurităţi, se vor monta preşuri în zonele de acces. În funcţie de solicitări, trebuie efectuate 1-2 curăţări de bază pe an în domeniul comercial, urmate de o sigilare, pentru păstrarea aspectului nobil a suprafeţei. Între aceste operaţiuni de întreținere, este recomandată efectuarea curăţărilor periodice cu o soluţie de curăţat. Suprafeţele mătuite pot fi eventual lustruite. Prin această operaţiune se prelungesc considerabil intervalele de timp între curăţările de bază.

Din cauza faptului că nu sunt compatibile toate procedeele şi produsele de curăţare a pardoselilor, este recomandată în fiecare caz curăţarea unei suprafeţe parţiale ca și mostră. Este indicată aplicarea unei sigilări de întreţinere pe finisaj înainte de darea în folosință (de ex. Pflegedispersion B 250 de la Fa. TANA-Chemie GmbH, Mainz). Pot apărea probleme de aderenţă în cazul utilizării altor sigilări de întreţinere. Este recomandată efectuarea unor mostre.

Pentru curăţarea de bază se poate utiliza de ex. produsul Grundreiniger GR 10 de la TANA-Chemie GmbH, Mainz. Curăţarea de întreţinere se efectuează cu soluţii de întreţinere adecvate. Se vor respecta indicațiile generale cu privire la curățarea și întreținerea pardoselilor realizate cu produse din gama Disbon.

Fraze de pericol și precauție (valabile la data publicării)

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

Componenta A: 
Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Poate dăuna fertilității. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați dispersarea în mediu. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. ÎN CAZ DE expunere sau dacă nu vă simțiți bine: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. Conține: Bispropan, Trimetilolpropantriglicidileterpolimer, Oxiran, Mono-Derivați. 

Componenta B: 
Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Poate dăuna fertilității. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați dispersarea în mediu. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. ÎN CAZ DE expunere sau dacă nu vă simțiți bine: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. Conține: Polioxipropilendiamină, 4,4'-Isopropilidendifenol, produs oligomeric rezultat din reacția cu 1-Cloro-2,3epoxipropan, produs rezultat din reacția cu 3-Aminometil-3,5,5-, 3-Aminometil-3,5,5trimetilciclohexilamină, 4,4’-Isopropilidendifenol. Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri intre orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele fără resturi de material. Resturile lichide și cele solidificate se elimină ca și resturi de vopsele ce conțin solvenți organici, sau alte substanțe periculoase. Resturile nesolidificate se elimină ca și deșeuri speciale.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestor produse (categoria A/j): 500 g/l (2010). 

Giscode

RE 55

Alte informatii

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcajul CE

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-422-101936 EN 13813:2002

Șapă pe bază de rășini sintetice/Finisaj pe bază de rășini sintetice pentru

utilizare la interior

EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4

Clasa de reacție la foc

E fl

Emisii de substanțe cu efect coroziv

SR

Permeabilitatea la apă

NPD

Rezistența la uzură

≤ AR1

Rezistența la smulgere

≥ B1,5

Rezistența la lovituri

≥ IR4

Normativul EN 13813 „Mortare de şapă, mase de şapă și șape - Mortare de şapă, mase de şapă – proprietăţi şi cerinţe” (Ianuarie 2003) stabileşte cerinţele asupra mortarelor de şapă, care se utilizează la realizarea pardoselilor la interior. Această normă include şi acoperirile şi sigilările pe bază de răşini sintetice.
Produsele care corespund cu normativul menționat mai sus, trebuie să dispună de marcaj CE.

Asistenta tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic, sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

A se respecta toate prevederile din Fișa Tehnică, referitoare la modul de depozitare, pregătire a suprafeței, aplicare a produsului.

Suport tehnic

Tel.:0800.800.600
E-mail: [email protected]