Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Pardoseli epoxidice si protectia betonului

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitaţi dispersarea în mediu.

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile de material: se amestecă masa de bază cu întăritorul, se lasă să se întărească și se dezafectează ca resturi de vopsele. Resturile neîntărite se dezafectează ca deșeuri speciale. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Conține: isocianați, Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacat. Poate provoca reacții alergice. Consiliere pentru persoane alergice: 021 - 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Dezafectare 

Nu este permisă dezafectarea cu gunoiul menajer. Dezafectare specială conform legislației locale. Se va evita dispersarea materialului în canalizare, ape, sau în sol. Tip deșeu 080111. Recipientele golite se predau la centrele de dezafectare a deșeurilor, cu scopul reciclării sau dezafectării.

Giscode

PU 10

Alte informatii

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcajul CE

CE

1119

Disbon GmbH

 

Roßdörfer Straße 50

D-64372 Ober-Ramstadt

14

DIS-240-012355

EN 15651-4: 2012-12

Materiale de rostuit pentru rosturi dinamice din pardoseli

EN 15651-4: 2012-12 Tip PW-EXT-INT-CC

Clasa de reacție la foc

Clasa E

Substanțe periculoase

NPD

Comportament la tracțiune cu pretensionare

absolvit cu succes

Rezistența la smulgere

absolvit cu succes

Comportament la aderență/deformare la imersie în apă după 28 de zile

absolvit cu succes, modificare modul de elasticitate <50%

Comportament la aderență/deformare la imersie în apă sărată după 28 de zile

absolvit cu succes, modificare modul de elasticitate <50%

Comportament la tracțiune cu pretensionare, la -30°C

absolvit cu succes

Durabilitate

absolvit cu succes

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Centru suport tehnic

Tel.:0800.800.600
E-mail: [email protected]