Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Pardoseli epoxidice si protectia betonului

Avize

Certificate actualizate, la cerere.

Curățare și întreținere

La utilizarea materialului se va ține cont de recomandările cu privire la aplicare produselor din gama Disbon, de asemenea de recomandările cu privire la curățarea și întreținerea pardoselilor.

Este posibilă apariția zonelor cretoase sau schimbarea nuanței, datorită efectului radiațiilor UV și a intemperiilor. Coloranții organici (ex. cafea, vin roșu sau frunze) sau diferitele substanțe chimice (ex. soluții de dezinfecție, acizi, etc.) pot schimba nuanța produsului. Se va ține cont de fișa BFS nr. 25. Suprafața se poate zgâria în cazul solicitărilor mecanice cu caracter abraziv. Prin acestea, nu este influențată funcționalitatea produsului.
Pe suprafețele unitare se vor aplica numai produse din aceeași șarjă de producție.

Fraze de pericol și de precauție (valabile la data publicării)

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

Componenta A:
Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Spălați-vă mâinile bine după utilizare. Evitați dispersarea în mediu. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. În caz de iritare a pielii: consultați medicul. Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul. Conține: Bis(4,4’-glycidyloxyphenyl)-propan, Bisphenol-F-Epoxidharz MG <700, Oxiran, Monoderivate, Cashew (Ana-cardium occidentale) Nutshell Extract, Decarboxylated, Distilled. Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Componenta B: Nociv în caz de înghițire. Nociv în caz de inhalare. Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Spălați-vă pielea bine după utilizare. Evitați dispersarea în mediu. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. Conține: Carbomonozyklische, alkylierte Gemische aus Poly-aza-Alkanen, hydriert, 1,2-Ethandiamin, N-(2-Aminoethyl)-, Reaktionsprodukte mit Glycidyltolylether, Benzylalkohol, 3-Aminopropyldiethylamin. Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Eliminare

Resturi de material: masa de bază cu întăritorul se lasă să se solidificate, se elimină ca resturi de vopsele. Resturile de material nesolidificat și recipientele cu resturi de material se elimină ca deșeuri periculoase.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestor produse (categoria A/j): 500 g/l. Acest produs conține < 35 g/l COV.

Giscode

RE30
RE1 (cod vechi)

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.

Marcajul CE

Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

19

DIS-475-016234
EN 13813:2002
Șapă pe bază de rășini sintetice/Finisaj pe bază de rășini sintetice pentru
utilizare la interior
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4

Clasa de reacție la foc

E fl

Emisii de substanțe cu efect coroziv

SR

Permeabilitatea la apă

NPD

Rezistența la uzură

≤ AR1

Rezistența la smulgere

≥ B1,5

Rezistența la lovituri

≥ IR4

EN 13813

Normativul EN 13813 „Mortare de șapă, mase de șapă și șape – proprietăți și cerințe” stabilește cerințele asupra mortarelor de șapă, care se utilizează la realizarea pardoselilor la interior. Această normă include și acoperirile și sigilările pe bază de rășini sintetice.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

A se respecta toate prevederile din Fișa Tehnică, referitoare la modul de depozitare, pregătire a suprafeței, aplicare a produsului.

Suport tehnic

Tel.:0800.800.600
E-mail: [email protected]