DisboADD 499 Verdünner/Reiniger für PU-Harze

Pentru toate straturile Disbothan (straturi intermediare sau finale).

Fișe cu date de securitate

Fișă Tehnică de securitate

Declarație de conformitate

Declarație de conformitate