DisboADD 419 Verdünner/Reiniger für EP-Harze

Pentru toate straturile disboxid (grund, straturi intermediare sau finale), cu excepţia Disboxid 430 EP-Rollschicht şi Disboxid 468 EP-Strukturschicht.

Pentru diluarea lacurilor alchidice pentru vopsirea în câmp electrostatic.

Fișe cu date de securitate

Fișă Tehnică de securitate

Declarație de conformitate

Declarație de conformitate