Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Pardoseli epoxidice si protectia betonului

Certificate

Documente actualizate, la cerere.

Curățare și întreținere

Este posibilă apariția zonelor cretoase sau schimbarea nuanței, datorită efectului radiațiilor UV și a intemperiilor. Coloranții organici (ex. cafea, vin roșu sau frunze) sau diferitele substanțe chimice (ex. soluții de dezinfecție, acizi, etc.) pot schimba nuanța vopselei. Solicitările mecanice prin șlefuire pot zgâria suprafața acesteia. Prin acestea, nu este influențată funcționalitatea produsului.

Fraze de pericol și de precauție (valabil la data publicării)

Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

Componenta A: Atenție. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. Conține: 2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diol, 2-Metil-2H-isothiazol-3-onă, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-onă, masă reactivă din 5-Clor-2-metil-2H-isothiazol-3-onă și 2-Metil-2H-isothiazol-3-onă (3:1).
Atenție! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață. Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Componenta B: Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv în caz de inhalare. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Purtați mănuși de protecție/ echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE expunere sau dacă nu vă simțiți bine: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. A se depozita sub cheie. Conține: Hexametilendiisocianați, oligomeri, poliisocianat oligomer, hidrofil, alifatic, Hexametilen-1,6-diisocianat.
Începând cu data de 24 August 2023 este obligatorie participarea la o școlarizare adecvată, înainte de utilizarea industrială sau comercială a produsului.

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele fără resturi de material. Resturile de material: masa de bază și întăritorul se lasă să se solidifice și se elimină ca resturi de vopsele.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV al acestui produs

al acestor produse (categoria A/j): 140 g/l (2010). Acest produs conţine max. 20 g/l COV.

Cod produs lacuri şi vopsele (Giscode)

PU 40

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Marcaj CE

CE

1119

Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-459-010012 EN 13813:2002

Șapă pe bază de rășini sintetice/Finisaj pe bază de rășini sintetice pentru

utilizare la interior

EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4

Clasa de reacție la foc

E fl

Emisii de substanțe cu efect corosiv

SR

Permeabilitatea la apă

NPD

Rezistența la uzură

≤ AR1

Rezistența la smulgere

≥ B1,5

Rezistența la lovituri

≥ IR4

EN 13813

Normativul EN 13813 „Mortare de şapă, mase de şapă și șape - Mortare de şapă, mase de şapă – proprietăţi şi cerinţe” stabileşte cerinţele asupra mortarelor de şapă, care se utilizează la realizarea pardoselilor la interior. Această normă include şi acoperirile şi sigilările pe bază de răşini sintetice.

Produsele care corespund cu normativul menționat mai sus, trebuie să dispună de marcaj CE. Acest marcaj apare pe ambalajul produsului, de asemenea în anexa declarației de performanță conform BauPVO, ce pot fi accesate prin pagina www.disbon.de.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.

În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic, sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel.: 0800.800.600
E-mail: [email protected]