Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Pardoseli epoxidice si protectia betonului

Straturi suport recomandate

Toate straturile suport minerale (de ex. beton, șapă de ciment, șapă anhidridă) și șape din asfalt la interior.
Stratul suportul trebuie să fie portant, cu formă stabilă, fără zone neaderente, praf, uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc şi alte substanţe cu efect separator. Suprafeţele cu conţinut de ciment, respectiv cele cu mase de egalizare îmbunătăţite cu materiale sintetice, se verifică dacă pot fi acoperite sau se aplică suprafețe de testare. Șapele din materiale dure, de asemenea suprafețele tratate cu substanțe chimice, trebuie pregătite prin procedee mecanice. Eventual se aplică suprafețe de testare.

Rezistenţa la smulgere a suprafeţei care urmează a fi acoperită, trebuie să fie în medie de 1,5 N/mm2. Valoarea minimă măsurată nu are voie să fie sub 1,0 N/mm2. Suprafeţele trebuie să ajungă la umiditatea de echilibru înainte de aplicarea produsului:
Beton şi şapele de ciment: max. 4% greutate (metoda CM)
Şape anhidrite: max. 1,0 % greutate (metoda CM)
Metodele de verificare pentru valorile prezentate conform DAfStb, Directiva pentru Reparații Capitolul 3.

Şapele din asfalt tare trebuie să corespundă minim clasei de duritate IC 15 şi nu au voie să se deformeze sub acţiunea temperaturilor şi solicitărilor mecanice existente.

Pregătirea suprafețelor suport

Straturile suport trebuie pregătite prin măsuri adecvate, de ex. sablare cu bile sau frezare, astfel încât să respecte cerinţele enumerate.

Suprafețele fără capacitate portantă, respectiv cele puternic murdărite cu uleiuri, grăsimi, urme de cauciuc, etc. sau suprafețele cu rezistență mecanică redusă, respectiv cele cu strat de sinter (lapte de ciment) trebuie pregătite prin procedee mecanice adecvate. Petele de ulei se tratează cu soluții uzuale de îndepărtare a uleiurilor.

În cazul șapelor din asfalt dur, trebuie să fie vizibilă min. 75 % din agregat după pregătire suprafeței.

Straturile vechi mono-componente şi cele bi-componente neaderente se îndepărtează.
Finisajele epoxidice rigide se curăță bine, se şlefuiesc, respectiv se șlefuiesc până când se obţine o suprafaţă mată. Alternativ se șlefuiește suprafața cu o pâslă abrazivă până la obținerea unui aspect mat și se grunduiește cu Disbon 481 2K-EP-Universalprimer. Nu este admisă existența resturilor de material, a soluțiilor de întreținere sau a substanțelor similare pe suprafața ce urmează a fi finisată. La finisarea vopselelor vechi cu capacitate de difuzie, trebuie verificat dacă sistemul obținut după aplicare dispune de o capacitate de difuzie adecvată.

Golurile, defectele din suprafaţă se repară cu mortarele PCC din gama DisboCRET, sau cu mortarele epoxidice din gama DisboXID.

Materialele siliconice nu pot fi utilizate înainte și pe durata aplicării materialului, în caz contrar acestea vor influența negativ calitate suprafețelor obținute.

Se va ține cont de fișa de lucru BEB a KH-0/U și de fișa de lucru BEB KH2* de asemenea de Tabelul 2.5 din Directiva Protecția și Reparația Construcțiilor din Beton, Cap. 2 a “Comitetului German pentru beton armat”.

* Asociația Federală Șape și Finisaje, 53842 Troisdorf-Oberlar, Germania.

Modul de preparare

Masa de bază se amestecă și se adaugă întăritorul, se omogenizează bine cu un malaxor electric cu viteză redusă (max. 400 rot./min.), până la obţinerea unei nuanţe omogene, fără dungi. Se toarnă într-un alt recipient curat şi se omogenizează din nou (nu se va aplica din ambalajul original).

Raport de amestec 

Masă de bază : Întăritor = 84 : 16 părți greutate.

Procedeul de aplicare

Produsul poate fi aplicat cu bidinea, cu rola (cu rolă texturată din poliamidă, cu lungimea firului de 11 mm și grătar) sau prin pulverizare (aparat Airless fără filtru, min. 50 Bar, duza 0,015 - 0,017 inch, unghi de pulverizare 45°, se recomandă prelucrarea ulterioară cu rola).

Se va lucra întotdeauna ud-pe-ud cu scopul obținerii unei suprafețe cu aspect uniform. La finisarea cu rola se va lucra în cruce (a se respecta valorile de consum indicate). Suprafețele mai mari se finisează de către mai multe persoane, eventual suprafața se împarte în mai multe zone de lucru. Pe suprafețe unitare se va aplica întotdeauna material din același șarjă de producție.

Compoziția straturilor

Strat de grund
Starturile suport minerale se grunduiesc cu produsul DisboPOX W 443 sau DisboPOX W 402. Acesta se va aplica cu o bidinea de sigilare. Dacă nu se cere un sistem cu capacitate de difuzie a vaporilor de apă, atunci se poate utiliza grundul DisboXID 420 sau DisboXID 462.
Șapele din asfalt se grunduiesc cu DisboPOX W 442, diluat cu 5 - 10 % apă. Suporturile minerale pregătite prin procedee mecanizate pot fi grunduite cu produsul DisboPOX W 442, diluat cu 5 - 10 % apă, dacă este asigurată o portanță și un grad de absorbție sufiecentă.

Masă de șpaclu
Pentru nivelarea suporturilor mici, defecte, respectiv denivelări mici, se va utiliza o masă de șpaclu din:
DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel: 1 parte greutate,
DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1 – 0,4 mm): 1 parte greutate.
Masa de șpaclu se toarnă pe suportul grunduit. Se distribuie uniform cu ajutorul unui fier de glet și se întinde la grosimea granulei. Grosime maximă 2 mm. Masa de șpaclu proaspăt aplicată poate fi presărată în exces cu nisipul DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1 – 0,4 mm) pentru obținerea unei suprafețe antiderapante.
Denivelările mai accentuate, sau urmele lăsate de fierul de glet pot rămâne vizibile pe suprafața finală. Poate fi necesară șlefuirea suprafeței după solidificare.

Pentru nivelarea suporturilor puternic rugoase și poroase se va utiliza o masă de șpaclu din:
DisboPOX W 402: 100 părți greutate,
DisboADD 940: 240 părți greutate
sau
DisboPOX W 453: 100 părți greutate,
Apă: 2 părți greutate,
DisboADD 942 Quarzsandmischung (0,1 – 0,4 mm): 20 părți greutate.
Masa de șpaclu se toarnă pe suportul grunduit, se distribuie uniform cu ajutorul unui fier de glet și se întinde la grosimea granulei.

Sigilare
Stratul intermediar şi cel final se aplică nediluat. La aplicarea pe suporturi presărate, stratul intermediar se va dilua cu 5 % apă. În cazul nuanţelor cu capacitate de acoperire mai redusă (de ex. galben, portocaliu sau roșu) poate fi necesară aplicarea mai multor straturi suplimentare, eventual primul strat se realizează într-o nuanța cu o bună capacitate de acoperire (Grundiersystem).

Decorarea suprafeței
Se presară fulgii decorativi DisboADD 948 Farbchips 2 – 4 mm în ultimul strat de DisboPOX W 442 și se sigilează, după uscare, cu produsul DisboPUR W 458 neted, sau antiderapant prin amestecarea a 3 % greutate DisboADD 947 Glasperlen Fine în stratul de sigilare transparentă.
Alternativ, suprafața poate fi presărată cu fulgii decorativi DisboADD 8255 Farbchips 1 – 2 mm, fără să fie nevoie de o sigilare transparentă.

Consum

Strat de grund

Suporturi minerale

DisboPOX W 443 sau

DisboPOX W 402, diluat cu 50 - 100 % apă*

 

cca 200 g/m2

cca 150 g/m2

Șape din asfalt dur

DisboPOX W 442, diluat cu 5 - 10 % apă

 

cca 200 g/m2

Masă de şpaclu

Pentru suporturi ușor rugoase:

DisboPOX W 442

DisboADD 942

Presărare pentru suprafețe antiderapante

DisboADD 942

 

cca 1,1 kg/mm/m2

cca 1,1 kg/mm/m2

 

cca 1,5 – 2,0 kg/m2

Pentru suporturi puternic rugoase, poroase:

 

DisboPOX W 402

DisboADD 940

cca 550 g/mm/m2

cca 1.300 g/mm/m2

DisboPOX W 453

DisboADD 942

cca 1.040 - 1.200 g/mm/m2

cca 210 - 240 g/mm/m2

Sigilare

DisboPOX W 442

 

cca 230 - 250 g/m2 pe strat

Decorarea suprafeței

Presărare cu fulgi decorativi, fără sigilare suplimentară

(R10)

DisboADD 8255 Farbchips, 2 – 4 mm

 

 

cca 30 g/m2

Presărare cu fulgi decorativi, cu sigilare suplimentară

DisboADD 948 Farbchips, 2 – 4 mm

 

cca 30 g/m2

Sigilare (R9)

DisboPUR W 458**

 

cca 130 g/m2

Sigilare (R11)

DisboPUR W 458**

DisboADD 947 Glasperlen Fine 75 - 150 µm (SlideStop)

 

cca 130 g/m2

cca 4 g/m2

Valorile de consum se stabilesc individual pentru fiecare caz în parte. Consumul stratului de sigilare finală (DisboPUR W 458) pe suprafețe presărate poate varia în funcție temperatură, modalitatea de aplicare. uneltele utilizate și felul materialelor presărate.
* Alternativ DisboPOX W 442 diluat cu 5 – 10 % apă, sau DisboXID 420 sau DisboXID 462.
** La contactul cu anvelope este posibilă colorarea suprafeței.

Durata de prelucrabilitate

Cca 90 min. la temperatura de +20°C şi 60% umiditatea relativă a aerului. Sfârșitul timpului de găleată este vizibil prin modificarea viscozității materialului.
Temperaturile mai înalte scurtează, temperaturile mai reduse prelungesc timpul de găleată.

Condiții de aplicare

Temperatura materialului, a mediului de lucru şi a stratului suport:
Min. +10°C, max. +30°C.
Umiditate relativă a aerului trebuie să fie de max. 80 %. Temperatura stratului suport trebuie să fie întotdeauna mai mare cu min 3°C ca temperatura punctului de rouă. Se va asigura o ventilație adecvată pe durata aplicării și solidificării materialului, din cauza apei care se evaporă din material, umiditatea aerului poate crește considerabil. A se evita curenții de aer.

Timpii de așteptare 

Timpii de aşteptare între etapele de lucru trebuie să fie de min. 16 şi max. 48 ore, la +20°C. În cazul timpilor mai lungi de aşteptare, suprafața trebuie şlefuită în prealabil înainte de aplicarea noului strat. Intervalul de timp dat se scurtează în cazul temperaturilor mai înalte şi se prelungeşte în cazul temperaturilor mai reduse.

Uscarea/Timpii de uscare

În condițiile unei temperaturi de +20°C şi a unei umidități relative a aerului de 60 %: poate fi solicitat la trafic pietonal (în scopul refinisării) după cca 16 ore și poate fi solicitat mecanic și chimic după cca 7 zile. Timpii de uscare se prelungesc considerabil în cazul temperaturilor reduse.

Pe durata solidificării (cca 24 de ore la +20°C) suprafața se va proteja împotriva umidității, în caz contrar pot apărea defecte pe suprafaţă şi probleme de aderenţă.

Curățarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, sau în cazul pauzelor de lucru mai lungi, cu apă sau apă caldă și săpun.