Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se arunca la canalizare.  A se evita dispersarea în mediu.  A se utiliza numai în spaţii bine ventilate A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Este interzis consumul de alimente și băuturi, precum și fumatul, în timpul utilizării.  ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): A se spăla cu multă apă și săpun. A nu se deversa în canalizare, apă sau mediu. Curățarea sculelor se va face imediat după utilizare, cu apă și săpun. La șlefuire se vor folosi filtre pentru praf P2.  Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00). Institutul Național de Sănătate Publică.

Conține 1,2 Benzisotiazolă-3(2H)-onă, 3-Iod- 2-Propinilbutilcarbamat, 2-Metil-2H-Izotiazolă-3-onă. Poate provoca reacții alergice.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Ambalajele cu resturi de material lichid vor fi evacuate la un punct de colectare a lacurilor vechi.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestui produs (Cat. A/e): max. 1300 g/l (2010). Acest produs conține max. 50 g/l COV.

Giscode

BSW50

Cod produs Vopsele și lacuri

M-KH01 F (vechi)

Declarație de substanțe componente

Rășină alchidică, rășină poliacrilică, pigmenți, apă, eter glicolic, aditivi, conservanți (metil-benzisotiazolinonă), conservant în peliculă (iodopropinilbutilcarbamat)

Indicații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  [email protected]