Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis. Evitaţi să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitaţi dispersarea în mediu. În cazul în care ventilarea este insuficientă, purtaţi echipament de protecţie respiratorie. A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma. A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş. Pentru informații suplimentare – consultați fișa cu date de securitate. Conține IPBC, Propiconazol, 2-Butanonoxim – poate provoca reacții alergice. Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00). Institutul Național de Sănătate Publică.

Atenție:Prosoape sau lavete îmbibate cu produs prezintă pericol de autoaprindere. (Datorită conținutului de ulei de in). Se recomandă păstrarea lor în recipiente metalice închise ermetic sau să se usuce corespunzător în aer deschis înainte de eliminare.

Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi reciclat. Resturile lichide de material pot fi dezafectate ca deşeuri de vopsele pe bază de apă iar resturile uscate de material ca vopsele întărite sau gunoi menajer

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestor produse (Kat.A/e):  130g/l (2010). Acest produs conţine  max. 10 g/l VOC.

Giscode

BSW20

Cod produs Vopsele și lacuri

M-KH01

Declarație de substanțe componente

Ulei de in, rășină poliacrilică, poliuretan, pigmenți anorganici, apă, aditivi, conservanți.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  [email protected]