Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitaţi dispersarea în mediu. Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/   echipament de protecţie a feţei. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă și săpun.

Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri intre orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Conţine 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on și derivați de Hydroxyphenyl-Benzotriazol (Absorber UV). În conformitate cu Regulamentul European 528/2012 acest produs este definit ca un “articol tratat” (nu un produs biocid) și conține următoarele substanțe biocide: 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (CAS-No. 55406-53-6).

Dispoziții pentru Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca și deșeuri de vopsele pe bază de apă, se lasă să se întărească, iar resturile uscate de material sunt evacuate ca vopsele întărite sau gunoi menajer.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestor produse (categoria A/e): 130 g/l (2010).
Acest produs conține max. 20 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-KH01

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  [email protected]