Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Inflamabil. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis. Fumatul interzis în timpul utilizării. A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş. Conţine Phthalsäureanhydrid. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00). Institutul Național de Sănătate Publică.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Ambalajele care conţin resturi de material se predau în locuri speciale amenajate.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestor produse (categoria A/d): 300 g/l (2010).
Acest produs conţine max. 300 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

BSL20

Conținut de substanțe

Rășini alchidice, hidrocarburi alifatice, dioxid de titan, carbonat de calciu, silicați, conservanți, aditivi, agenți de diluție.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  [email protected]