Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Produsul este destinat aplicărilor profesionale.Masa de bază:

Inflamabil. Iritant pentru ochi şi piele. Este posibilă formarea sensibilităţii în urma contactului repetat cu pielea. Are efect dăunător asupra organismelor acvatice, poate avea efect dăunător pe termen lung în cazul deversării în ape. A se depozita ferit de surse de foc – fumatul interzis. A nu se inhala vaporii rezultaţi din aplicarea prin pulverizare. Se va evita contactul cu pielea. În cazul contactului cu ochii se spală cu apă din abundenţă şi se va cere sfatul medicului. În cazul contactului cu pielea se spală bine cu apă şi săpun. A nu se deversa în canalizare, ape sau sol. Se va purta echipament corespunzător de protecţie (mănuşi, ochelari şi mască de protecţie) la aplicarea produsului. În cazul ventilării insuficiente se va utiliza aparat de protecţie respiratorie. Se va aplica numai în zone bine ventilate. Conţine legături epoxidice. A se respecta indicaţiile producătorului (din fişa tehnică de securitate).

Întăritor:

Inflamabil. Este posibilă formarea sensibilităţii în urma contactului repetat cu pielea. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Recipientul se depozitează etanşat într-un loc bine aerisit. A se depozita ferit de surse de foc – fumatul interzis. A nu se inhala vaporii rezultaţi din aplicarea prin pulverizare. Se va evita contactul cu ochii şi pielea. A nu se deversa în canalizare, ape sau sol. În cazul ventilării insuficiente se va utiliza aparat de protecţie respiratorie. Se va aplica numai în zone bine ventilate.

Doză spray bicomponentă:

Foarte inflamabil. Iritant. Conţine diamin etilic. Poate provoca reacţii alergice. Iritant pentru ochi. Este posibilă formarea amestecurilor explozive/uşor inflamabile cu aerul, pe durata utilizării. Emisiile pot provoca somnolenţă şi oboseală. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Se va aplica numai în zone bine ventilate. Se va asigura o aerisire corespunzătoare pe durata şi după aplicarea produsului. A nu se inhala vaporii rezultaţi din aplicarea prin pulverizare. În cazul ventilării insuficiente se va utiliza aparat de protecţie respiratorie. În cazul ingerării se va cere imediat sfatul medicului şi se va prezenta ambalajul sau eticheta produsului.

Atenţie: Recipientul se află sub presiune. A se evita expunerea la razele solare şi la temperaturi de peste 50°C. Nu se va deschide cu forţa şi nu se aruncă în foc nici chiar după utilizare. Nu se pulverizează în direcţia flăcărilor sau pe materiale incandescente. A se depozita ferit de surse de foc – fumatul interzis. Este posibilă formarea amestecurilor explozive, în cazul aplicării în zone ventilate necorespunzător. Recipientul se depozitează într-un loc bine aerisit.

Măsuri în cazul unui accident: În cazul inhalării vaporilor se va asigura aer proaspăt pentru persoana în cauză. În cazul contactului cu ochii se va spăla bine cu apă. În cazul contactului cu pielea, resturile de lac se vor îndepărta cu apă şi săpun.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile solide de material pot fi dezafectate ca deşeuri de vopsele cu conţinut de solvent organic sau substanţe periculoase. Nu se vor arunca în gunoiul menajer nici chiar dozele de spray golite. Se vor preda locurilor special amenajate sau firmei de dezafectare. 

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestor produse (categoria A/i): 500 g/l (2010). Acest produs conţine max. 500 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

RE3

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  [email protected]