Caparol AF-Verdüner

Diluant special pentru reglarea vâscozității pentru Dupa-inn Nr.1, DupaMatt și produselor Capalac fără solvenți.

  

Domeniu de aplicare

Caparol AF Verdünner este un diluant special utilizat pentru reglarea gradului de diluție, precum și pentru curățirea sculelor și uneltelor utilizate pentru lăcuiri și vopsiri cu produse Caparol alchidice.

Proprietăți

 •  Lichid incolor 
 •  Punct de fierbere: 169°C
 •  Punct de aprindere: 46°C
 •  Temperatura de aprindere > 200°C
 •  Prag de explozie inferior: 0,5 Vol %
 •  Prag de explozie superior: 7 Vol %
 •  Acest produs conţine (C9-C12): 
 •  Presiunea de vapori:  5 mbar la 20°C 
 •  Densitatea la 20°C:  0,75-0,79 g/cm³ 
 •  Puțin solubil în apă
 •  Vâscozitatea cinematică: 10 sec
 •  Conținut de solvent organic: 100 %

Liant

 •  Hidrocarburi parafinice
 •  Parafină (Petrol), normal C9-C12
 •  CAS: 64771-72-8
 •  EINECS: 265-233-4
 •  Xn; R 10-65-66
 •  >25 - 50%
 •  Isoalkan(C9-C12)
 •  CAS: 90622-57-4
 •  EINECS: 292-459-0
 •  Xn; R 10-65-66
 •  >25 - 50%

Ambalaj/Capacitate recipient 

1 litru și 5 litrii

Depozitare

Recipientul se depozitează la rece, în ambalajul original bine închis și etanşat ermetic, într-un loc bine aerisit și ventilat, ferit de surse de foc și de aprindere – Fumatul este interzis. 

Se va utiliza numai în zone bine ventilate. Temperatura de depozitare trebuie să fie de 5° - 20°C.  Nu se va depozita în același loc cu acizi, baze sau agenți puternic oxidanți.