Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii.A nu se inspira gazul/fumul/vaporii/aerosolii (fabricantul va indica termenul(ii) corespunzător(i)). A se asigura o ventilație corespunzătoare pe timpul lucrărilor. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați  medicul. A nu se arunca la canalizare. Date suplimentare: Vezi fișa cu date de securitate.

Conține

Conține 1,2 – benzisothiazol-3(2H)-on, amestec din 5-clor-2-metil-2H-izothiazol-3-on și 2 methil-2H-izothiazol-3-on. Poate provoca reacții alergice.

Eliminare

Doar recipientele goale se vor da spre reciclare.  Resturile lichide de material se vor recicla în locuri special amenajate. Resturile uscate de material se vor dispune ca și resturi de materiale de construcții și gunoi menajer.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

Al acestui produs (cat. A/d): 130 g/l (2010). Acest produs conține max. 110 g/l COV.

Giscode

BSW30

Cod produs Vopsele și lacuri

M-LW01

Declarație de substanțe la data publicării

Rășină poliuretan-acrilică, dioxid de titan, pigmenți, material de umplere mineral, apă, glicoli, eter glicolic, aditivi, agenți de conservare (metil-/benzizotiazolinonă).

Acest produs conține metilizotiazolinonă, benzizotiazolinonă. Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00). Institutul Național de Sănătate Publică.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  [email protected]