Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Conține 1,2 benzizotiazolă-3(2H)-onă, 2-metil-2H-izotiazolă-3-onă. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00). Institutul Național de Sănătate Publică.

A se asigura o ventilație corespunzătoare pe durata efectuării lucrărilor. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul. A nu se arunca la canalizare. A nu se arunca la canalizare. A se curăța uneltele imediat după utilizare cu apă și săpun. A se utiliza filtru de praf P2 în cazul lucrărilor de șlefuire. Toxic prin inhalare. A se utiliza filtru A2/P2.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, iar resturile uscate de material  ca  vopsele întărite sau gunoi menajer.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestor produse (categoria A/i): 140 g/l (2007/2010). Acest produs conţine max. 90 g/l VOC.

Giscode

BSW30

Cod produs Vopsele și lacuri

Vechi: M-LW01

Declarație de substanțe la data publicării

Răşină poliacrilică, dioxid de titan, pigmenţi coloraţi, silicaţi, carbonat de calciu, apă, glicoli, etilen glicol, terebentină, aditivi, conservanţi.

Alte informații

Vezi fișa de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  [email protected]