Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Pregătirea stratului suport

Stratul suport trebuie să fie ferit de îngheţ, fix, neted, cu capacitate portantă, fără cuib de pietriş în beton şi fisuri în curs de formare, fără bavuri şi fără contaminații dăunătoare, substanţe separatoare, murdărie, resturi de mortar şi straturi de sinter. Toate straturile suport absorbante se grunduiesc în prealabil. Este admis ca stratul suport să fie mat-umed.
Scafele şi zonele rotunjite se realizează cu ajutorul unei mistrie rotunjite, utilizând mortar. Hidroizolaţiile, vechi și aderente, pe bază de bitum, pot fi acoperite după o curăţare prealabilă.
Rosturile deschise de 2-5 mm se închid cu ajutorul unei mase de şpaclu din ISOLAN KELLERDICHT 2K sau cu tencuieli aplicate în straturi subţiri. În acest caz se va evita formarea bulelor de aer provenite din porii sau golurilor din beton.
Adânciturile sau rosturile deschise de îmbinare mai mari de 5 mm se închid întotdeauna cu mortar.

Construcția straturilor

Masă de şpaclu (dacă este necesar pentru umplerea porilor şi a golurilor)
1 x ISOLAN KELLERDICHT 2K, diluat cu cca. 5% apă, se trage dur cu fier de glet. Strat degrund
1 x ISOLAN KELLERDICHT 2K diluat cu apă în raport de 1:1. Acoperire
2 x ISOLAN KELLERDICHT 2K nediluat, aplicat prin şpăcluire. Soluțiile bituminoase cu conținut de solvenți nu sunt admise ca și strat de grund.

Prelucrare

Pentru omogenizare se va utiliza o maşină de găurit cu un mixer. Iniţial se va omogeniza scurt componenta lichidă. Ulterior se introduce treptat componenta B (componenta din pulbere) în componenta lichidă şi masa obţinută se omogenizează până la obţinerea unui material omogen, fără cocoloaşe. În cazul utilizării parţiale a conţinutului din ambalaj, ambele componente trebuiesc cântărite în raport corect (Componenta A : Componenta B = 22 : 8).

Aplicarea acoperirii bituminoase cu grosime mare se efectuează cu ajutorul unui fier de glet sau şpaclu prin minim două operaţii în grosimile de strat necesare. În cazul suporturilor din beton este necesară aplicarea unei mase de şpaclu pentru nivelarea suprafeţei. Stratul de masă de şpaclu trebuie să fie uscat înainte de acoperirea cu stratul de hidroizolare.

Produsul trebuie prelucrat pe durata timpului de găleată (vezi datele tehnice). Temperatura pe durata aplicării şi uscării trebuie să fie de min. +5°C şi max. +30°C (aer, suport şi material); nu se va aplica în cazul expunerii directe la razele solare.

Recomandat este ca plăcile termoizolatoare să se lipească pe stratul uscat de hidroizolare prin aplicarea produsului pe întreaga suprafață a plăcii cu un fier de glet dințat de 6 mm. Avantajul față de lipirea punctiformă constă în prelucrarea mult mai rapidă a unei suprafețe și mai mari cu un consum identic. Un alt avantaj este că, prin această metodă de lipire se va evita umflarea plăcilor respectiv desprinderea acestora de pe stratul suport, dacă sunt expuse la soare sau în cazul temperaturilor mai scăzute şi vreme ploioasă.

În cazul temperaturilor scăzute și vreme ploioasă, uscarea completă va fi mai lentă. Scafele (placă/peretele subsolului) se execută din mortar de ciment conform DIN 18195 şi ulterior se acoperă cu ISOLAN KELLERDICHT 2K.

În cazul solicitărilor puternice cum ar fi apă freatică cu acumulare, piese de racord, scafe, canturi, etc. este necesară aplicarea a două straturi de material şi utilizarea plasei din fibră de sticlă; plasa se introduce în primul strat umed de material. Introducerea plasei de fibră de sticlă trebuie efectuată şi pe suprafeţe orizontale, pentru asigurarea grosimii minime necesare.

Timpul de așteptare

Între stratul de masă de şpaclu şi primul strat cca. 3 ore.
Între straturile de ISOLAN KELLERDICHT 2K 1-2 zile, în funcţie de temperatură.

Timpul de uscare finală

Rezistenţa la ploi se obţine de regulă după cca. 3 ore. Acoperirea cu pământ trebuie efectuată numai după cca. 2-3 zile. Solicitările de apă sunt admise numai după 7 zile.

Reacoperirea straturilor vechi

Straturile vechi de ISOLAN KELLERDICHT 2K pot fi reacoperite cu acest produs după o curăţare adecvată.

Curățarea instrumentelor de lucru

Instrumentele cu produs în stare proaspătă se curăță cu apă, iar după uscare, cu VERDÜNNUNG 149.

Depozitare

Componenta A se depozitează bine etanşat, ferit de îngheţ. Componenta B se depozitează uscat. Poate fi depozitat cca. 1 an.

Indicaţii de pericol și sfaturi de securitate/Dezafectare

Atât indicaţiile de pericol şi sfaturile de securitate cât și dezafectarea produselor noastre pot fi extrase din fişele actuale de securitate. Fişele respective de securitate pot fi descărcate de pe pagina  de web www.avenarius-agro.at sau se trimit la cerere.

Centru suport tehnic 

Tel.:     0800.800.600
E-mail: [email protected]