Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Avize

  • 3-1000: Determinarea permeabilității la vaporii de apă și a absorbției de apă datorită capilarității. Institutul Frauenhofer pentru fizica construcțiilor, Stuttgart.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Produs recomandat numai aplicatorilor profesioniști.
Lichid și aerosoli inflamabili.
Poate fi fatal în caz de ingerare sau inhalare.
Contactul repetat cu pielea poate duce la uscarea pielii.
A se proteja de surse de căldură/scântei/flacără/obiecte incandescente. Fumatul interzis. A se evita inhalarea vaporilor/aerosolilor produsului. A se evita deversarea accidentală în mediul înconjurător. A se utiliza echipamentul de protecție personală. LA CONTACTUL CU PIELEA (sau cu părul): Se spală pielea cu multă apă și săpun. A se depozita în ambalajul închis etanș, într-un loc bine ventilat.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide se vor preda centrelor de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate se dezafectează ca deșeuri rezultate din construcții/demolări sau ca deșeuri rezultate din mutări, respectiv ca gunoi menajer.

Cod produs vopsele și lacuri

M-GF 02

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail: [email protected]