Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Zidării din clincher, gresie calcaroasă, gresie, beton, tencuieli pe bază de ciment şi de var, precum şi finisaje minerale vechi, absorbante.
În cazul suprafeţelor suport deschise la culoare, este posibilă închiderea nuanţei după aplicarea produsului.
Suportul trebuie să fie curat, uscat, rezistent la îngheţ şi lipsit de orice alte substanţe străine. Trebuie exclusă umiditatea remanentă din fisuri, rosturi şi pori.

Pregătirea suprafeţelor suport

Curăţarea se face prin procedee adecvate, astfel încât să se îndepărteze substanţele cu efect de separare, sau zonele neaderente. La aplicarea finisajelor ulterioare, se va ţine cont de capacitatea portantă a stratului suport.

Modul de preparare

O parte greutate concentrat amestecat cu 9 părţi greutate apă potabilă curată. Se amestecă doar cantitatea de material ce poate fi prelucrată într-un interval de 12 ore.
În cazul în care materialul este aplicat ca și o impregnare hidrofobă pe beton în sistemul OS 2 (OS B) de protecţie a suprafeţelor, concentratul trebuie diluat în proporţie de 1:4 cu apă potabilă curată.

Procedeu de aplicare

Materialul amestecat se aplică cu bidinea, sau prin pulverizare (de exemplu pompă cu piston, aparate de pulverizat cu vas de presiune, sau aparate Airless cu membrană), la aplicarea cu aparate Airless se va lucra cu presiune redusă. În funcţie de absorbţie se aplică în mai multe straturi, ud-pe-ud, cel puţin 2 starturi. Pe betonul nefinisat ulterior se aplică 3 straturi (ud-pe-ud).

Reţineţi: Se acoperă geamurile şi celelalte elemente de construcţie. Se curăţă imediat petele de material, în caz contrar rămân pete ce nu mai pot fi îndepărtate. Suprafeţele dense precum zidăriile de clincher, beton spălat, etc., se vor spăla cu apă la cca 2 ore după impregnare, utilizând cârpe, bureţi umezite.

Consum

Pentru impregnare/grunduire: cca 200 - 400 ml/strat material diluat, în funcţie de absorbţia stratului suport (corespunde cu cca 20 - 40 ml concentrat în cazul unui raport de amestec de 1 : 9 cu apă).

Conditii de aplicare

Temperatura materialului, a mediului de lucru şi a stratului suport:
 Min. +5°C, max. +30°C.

Uscarea/Timpii de uscare

Poate fi finisat după 24 de ore la temperatura de +10°C.
Poate fi finisat după 6 ore la temperatura de +30°C.
Timpul maxim de așteptare înainte de finisare: 5 zile.

Curăţarea uneltelor de lucru

Imediat după utilizare, cu apă.