Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Grunduire, Impregnare

Fișă Tehnică

Declarație de conformitate

Declarație de conformitate RollGrund Rapid

Fișă cu date de securitate

Fișă cu date de securitate

Aviz și Agrement Tehnic

AT 016-04.2049-2019 Vopsele lavabile si amorsa Gipskarton Farbe, EasyMatt, RollGrund Rapid

Fişă Tehnică Straturi Suport si pregatirea lor

Fişă tehnică Nr. 650