Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Grunduire, Impregnare

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără substanţe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor necesară.

Diluare

Cu apă.

Instructiuni de aplicare

Pe suprafeţe normal absorbante, Grundier Konzentrat se diluează cu 5-6 părţi apă.
Pentru grunduirea suprafeţelor extrem de absorbante, Grundier Konzentrat se diluează cu 7-8 părţi apă și se aplică, dacă este necesar „ud pe ud”, până la saturarea totală a suportului.
În cele mai multe cazuri, este suficient un singur strat de grund.
Pentru grunduirea suprafețelor de beton, beton uşor, mortare Disbocret și mase de şpaclu cu conţinut de ciment, şapele anhidride și de ciment, Grundier Konzentrat se diluează cu 2-3 părţi apă. Grundul nu are voie să formeze o peliculă compactă lucioasă.

Consum

Cca 50-200 ml/m², în funcţie de procedeul de aplicare, gradul de diluție și de absorbție a suportului.
Consumul exact și gradul de diluție se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +5°C până la max. +30°C.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după cca 12 ore.
În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Unelte

Pentru a se obține o consolidare a suprafețelor, grundul se aplică cu pensula sau bidineaua, saturat și bine prelucrat. Aplicarea cu rola sau cu aparate de pulverizat cu presiune înaltă este mai puţin recomandată. Aplicarea cu aparate Airless este totuși posibilă.

Aplicare Airless:

Unghi de pulverizare: 60°
Duză: 0,029"
Presiune la pulverizare: 50 bar
Curățarea uneltelor se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Indicații

Grundier Konzentrat nu este recomandat pentru suprafeţele orizontale cu acumulare de apă.