Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Domeniu de aplicare

Grund de consolidare și egalizare a absorbției tencuielilor și a zidăriilor din cărămidă/bolțari de var cu nisip ce sunt foarte poroase, absorbante, ușor nisipoase. Ideal pentru utilizarea în cadrul sistemului ThermoSan.

Proprietăți 

Cu miros redus, fără solvenți, ecologic, hidrofobizant, gata pregătit pentru aplicare, ușor de aplicat.

Material de bază

Combinaţie de polisiloxan și dispersie sintetică specială. 

Ambalaj/Capacitate recipient

10 l

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

Densitate: 1,0 g/cm3.

Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606 / Definirea domeniilor de aplicare

interior 1

interior 2

interior 3

exterior 1

exterior 2

-

-

-

+

+

(-) nu este adecvat / (O) adecvat condiționat / (+) adecvat