Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate.
În Germania: Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3. Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor specială.

Pregătirea suprafeței

În funcție de anotimp și temperatură, tTencuielile minerale noi și tencuielile brute se lasă neprelucrate, pentru a se usca complet, 2-4 săptămâni, în funcție de anotimp și temperatură. Pe suprafețele exterioare foarte poroase, ușor nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund OptiSilan TiefGrund. Pe tencuielile nisipoase, făinoase se aplică un strat de grund cu Dupa-grundPutzfestiger; pe sistemele de termoizolație grundul AmphiSilan-Putzfestiger.

Pe suprafețele interioare moi din ipsos se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB Dupa-Putzfestiger. Pe suprafețele cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol-Filtergrund grob. Suprafețele normal absorbante, portante, se pot acoperi fără a fi necesară o grunduire preliminară.

Mod de aplicare

Tencuială decorativă

culoare tencuială

Strat intermediar de Putzgrund ProjektGrund pentru straturi de armare realizate cu:

190

186M

100R

700

Carbon Minera

Carbon-Spachtel

CarboNit

ArmaReno

Sockel

Sockel-Flex

Tencuieli gata pregătite pentru aplicare

Caparol-FassadenPutz R și K

alb

colorată

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

4

2

4

2

1

2

1

2

ProjektPutz R și K

alb

colorată

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

4

2

4

2

1

2

1

2

Silicon-

FassadenPutz R și K

alb

colorată

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

4

2

4

2

1

2

1

2

Silikat-

FassadenPutz R și K

alb

colorată

3, 4

2, 3, 4

3, 4

2, 3, 4

3, 4

2, 3, 4

3, 4

2, 3, 4

1

2

1

2

1

2

3, 4

2, 3, 4

1

2

Carbon-

FassadenPutz R și K

alb

colorată

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

4

2

4

2

1

2

1

2

Capatect Buntsteiputz

colorată

2

2

2

-

2

2

2

2

2

Tencuieli și mortare uscate

Capatect

ArmaReno 700

alb

3, 4

3, 4

3, 4

3, 4

-

-

-

3, 4

-

Capatect

ArmaReno Sockel

alb

colorată

3, 4

3, 4

3, 4

3, 4

3, 4

3, 4

-

-

-

-

3, 4

3, 4

-

Capatect MK-Reibputz

alb

colorată

3, 4

3, 4

3, 4

3, 4

3, 4

3, 4

-

-

-

-

3, 4

3, 4

-

1 =

Este necesară aplicarea unui strat de grund

2 =

Este necesară aplicarea unui strat de grund colorat în culoarea stratului final

3 =

Este necesară aplicarea unui strat de grund în condiții de vreme foarte uscată sau caldă, ca protecție la uscarea prea rapidă

4 =

Este necesară aplicarea unui strat de grund atunci când stratul de armare a fost lăsat neprotejat pentru o perioadă mai lungă te timp (de ex. peste iarnă) și prezintă semne că a fost afectat de intemperii

5 =

Nu este posibilă combinația

Diluare

Ca și grund respectiv strat intermediar, produsul se poate dilua cu maxim 10% apă pentru obținerea consistenței de lucru.

Instrucțiuni de aplicare

Ca și grund respectiv strat intermediar, produsul se poate dilua cu maxim 10% apă pentru obținerea consistenței de lucru. În cazul în care ulterior se aplică tencuieli colorate pe bază de răşini sintetice, pe bază de răşini siliconice, de dispersie silicatică, tencuieli minerale sau Buntsteinputz (tencuială din piatră colorată), Caparol ProjektgGrund se nuanțează în culoarea stratului final.

Consum

Pe suprafețe netede, cCca. 200-250 g/m2,  în funcție de gradul de absorbție și structura suprafeței.în funcție de substrat și domeniu de aplicare.

Pe suprafețe rugoase consumul crește corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +5°C până la max. +30°C.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după cca. 12 ore
În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Unelte

Caparol ProjektgGrund se poate aplica cu rola, pensula sau cu aparate de pulverizare adecvate. Curățarea uneltelor se face prin spălare Uneltele și echipamentele se spală cu apă, imediat după utilizare.

Aplicare Airless

Pentru o aplicare prin pulverizare optimă, recomandăm pompe Airless cu piston, Airless-Heavy Duty / Heavy Coat și pompe hidraulice cu piston.

Unghi de pulverizare: 50°
Duză: 0,027-0,031"
Presiune la pulverizare: 100-120 bar

Indicații

Caparol ProjektgGrund nu este recomandat pentru suprafeţele orizontale cu acumulare de apă.