Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, paragraf 3. Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor necesară.

Pregătirea suprafeței

Sisteme de termoizolație intacte, noi sau existente, cu suprafețele din tencuieli pe bază de rășini sintetice, pe bază de rășini siliconice sau pe bază de var-ciment /mortare din clasa CS II conform DIN EN 998-1 1,5 – 5,0 N/mm2: Tencuielile vechi se curăță umed prin metode adecvate. În cazul curățării cu jet de apă sub presiune, temperatura apei va fi de maxim 60°C și presiunea de maxim 60 Bar. După curățare, se va păstra un timp suficient de uscare. Finisarea cu produsele Caparol se va face în funcție de tipul tencuielilor existente conform indicaților legate de suport prezentate în continuare.

Tencuieli de finisare conform DIN EN 998-1 clasa CS II 1,5-5,0 N/mm2: Tencuielile noi pot fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă 2 săptămâni la o temperatură de cca. 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile de ex. ploi sau vânt, se va păstra un timp de uscare considerabil mai mare. Prin aplicarea unui strat de grund cu CapaGrund Universal se reduce riscul apariției eflorescențelor de var în cazul tencuielilor alcaline astfel încât pot fi vopsite după doar 7 zile de așteptare.

Tencuieli cu strat făinos: Suprafeţele făinoase respectiv cele cretoase, ce au ca efect reducerea aderenţei, se îndepărtează prin tratarea cu Histolith Fluat iar ulterior spălare.

Tencuieli cu sinter la suprafaţă: Stratul de sinter este recunoscut după suprafața ușor lucioasă; se îndepărtează prin tratarea cu Histolith Fluat iar ulterior spălare.

Tencuieli cu suprafețe nisipoase: Se periază uscat după care se curăță întreaga suprafață cu jetul de apă sub presiune respectând reglementările legale.

Elemente prefabricate din BCA: Periați bine suprafețele de BCA. Îndepărtați murdăria. Reparați zonele deteriorate și defectele > 5 mm adâncime cu Disbofein 331 Reparaturmörtel (mortar pentru reparații). Golurile, imperfecțiunile și denivelările din producție de până la 5 mm se repară cu Disbofein 332 Spachtel.

Reparații în tencuieli: La repararea fisurilor deschise și a suprafețele de tencuială deteriorate asigurați-vă că mortarul de reparație se potrivește cu rezistența și structura tencuielii. Pentru repararea tencuielilor sunt recomandate în special mortarele gata pregătite pentru aplicare pe bază de trass-var/trass-ciment. Reparațiile trebuie să fie bine întărite și uscate înainte de vopsire și trebuie temeinic tratate cu Histolith Fluat iar apoi spălate. Asigurați-vă că tratamentul cu fluorosilicat acoperă întotdeauna 1-2 lățimi de perie/bidinea dincolo de zona reparată. În cazul reparațiilor majore ale tencuielii, tratați întreaga suprafață (tencuială veche și nouă).

Finisaje minerale vechi: Finisajele vechi aderente se îndepărtează prin curățare umedă sau uscată. Finisajele minerale vechi, afectate de intemperii, se îndepărtează prin şlefuire, răzuire sau prin decapare și clătiți întreaga suprafață cu apă. Apoi aplicați un strat de grund cu Sylitol® RapidGrund 111.

Suprafețe vechi cu vopsele de dispersie, fără capacitate portantă: Se îndepărtează complet, mecanic sau prin decapare, iar ulterior se curăță folosind jet de apă fierbinte de înaltă presiune, respectând reglementările legale. Pe suprafețele decapate, neabsorbante, se aplică un strat de grund cu Minera Universal. Pe suprafețele decapate, puternic absorbante, se aplică un strat de grund cu Sylitol® RapidGrund 111.

Suprafețe vechi portante cu vopsele de dispersie mate: Murdăria şi stratul uşor cretos se curăţă temeinic cu apă sub presiune sau prin alte metode adecvate respectând reglementările legale. Strat intermediar sau strat final cu Minera Universal.

Zidărie aparentă din cărămidă/bolțari de var cu nisip: Se pretează la vopsire numai cărămizile rezistente la îngheţ sau fără incluziuni străine decolorante cum ar fii nisipul sau argila. Zidăria trebuie să aibă rosturi fără crăpături şi fără etanșanți sau alte materiale ce ar putea reduce aderența. Eflorescenţele de sare se perie uscat. În cazul suprafețelor cretoase/făinoase se aplică pe întreaga suprafață Histolith Fluat şi apoi se spală. Racordurile (îmbinările) acoperișurilor, ferestrelor si pardoselilor trebuie executate conform reglementărilor Asociației pentru zidăriile din cărămidă/bolțari de var cu nisip.

Tratarea pietrelor: Pietrele naturale trebuie să fie tari (ferme), uscate şi fără eflorescenţe. Pietrele cu suprafețe erodate (afectate de intemperii) se consolidează prin tratament repetat cu Dupa-Putzfestiger. Pietrele murdare se curată cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale. Reparațiile pietrelor nu se efectuează cu mortar pentru tencuit ci cu materiale înlocuitoare ale pietrei naturale. Suprafețele reparate trebuie să fie bine legate iar înainte de vopsire se tratează în mod corespunzător cu Histolith Fluat.

Umiditate ascendentă: Din cauza umidității ascendente vopselele se distrug prematur. Un rezultat optim se obține numai prin aplicarea unei izolări orizontale. O soluție foarte bună şi de lungă durată este utilizarea sistemului Histolith Trass-Sanierputz. În special în cazul clădirilor vechi, poate fi avantajos crearea unei zone uscate sau de evaporare prin introducerea unui strat de pietriș filtrant între pământ şi fundaţie.

Suprafețele cu eflorescențe de sare: În cazul în care se vopsesc suprafețele cu eflorescențe de sare nu se poate da nici o garanție pentru rezistența îndelungată a zugrăvelii respectiv prevenirea eflorescenței.

Tencuieli de ipsos din grupa de mortar PIV/ rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 13279 S2 de minim 2 N/mm2: Pe tencuielile solide: se aplică un strat de grund cu HaftGrund EG. Tencuielile de ipsos moi se consolidează cu Dupa-Putzfestiger. Tencuielile de ipsos cu strat de sinter se şlefuiesc și se desprăfuiesc iar apoi se aplică un strat de grund Dupa-Putzfestiger. După o bună uscare, în ambele cazuri de aplică un strat intermediar cu HaftGrund EG.

Plăci de ipsos (plăci de ghips-carton): Se șlefuiesc urmele rezultate la şpăcluire. Se aplică un strat de grund cu HaftGrund EG. Reparațiile/suprafețele moi din glet de ipsos se consolidează mai întâi cu Dupa-Putzfestiger. Pe plăcile care prezintă pete de substanţe solubile în apă, colorate, se aplică un strat de grund cu AquaSperrgrund fein şi un strat intermediar cu HaftGrund EG (vezi fișa BFS nr. 12).

Plăci de construcţii din ipsos: Se aplică un strat de grund cu HaftGrund EG.

Beton:Îndepărtați orice reziduuri de soluție de decofrare. Se aplică un strat de grund cu HaftGrund EG

Zidărie aparentă din cărămidă/bolțari de var cu nisip: Eflorescenţele de sare se perie uscat.

Zidărie de cărămidă aparentă: Se aplică un strat de grund cu HaftGrund EG.

Suprafețe portante cu vopsele mate de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice: Se aplică un strat de grund cu HaftGrund EG.

Finisaje fără capacitate portantă: Se îndepărtează vopsitoriile fără capacitate portantă de lacuri, vopsele pe bază de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice. Se aplică un strat de grund cu HaftGrund EG. Straturile de vopsea minerală fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic. Se aplică un strat de grund cu Sylitol® RapidGrund 111.

Suprafețe cu vopsea pe bază de clei: Se îndepărtează complet prin spălare. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger şi un strat intermediar cu HaftGrund EG.

Suprafețe afectate de mucegai: Mucegaiul se înlătură prin curățare umedă. Suprafața se spală bine cu Capatox și se lasă să se usuce bine. Se aplică un strat de grund cu FungiGrund în funcție de absorbția suprafeței. Pentru finisarea suprafețelor puternic afectate se folosesc vopselele Fungitex-W, Indeko-W sau FungiStop-W. Se vor respecta reglementările și dispozițiile legale (de ex. prevederile privind produsele biocide și substanțele periculoase).

Suprafețele cu eflorescențe de sare: În cazul în care se vopsesc suprafețele cu eflorescențe de sare nu se poate da nici o garanție pentru rezistența îndelungată a zugrăvelii respectiv prevenirea eflorescenței.

Indicații pentru gleturi Q2/Q3 / straturi subțiri de ipsos <0,5 mm:
La utilizarea maselor de șpaclu/gleturilor pe bază de ipsos cu liant hidraulic, la nivel de calitate Q2/Q3, se recomandă un grund transparent pe bază de apă. Pentru aceasta ne referim la fișa Maler&Lackierer (Zugrav&Lăcuitor) nr. 2 -9/2020 „Probleme de aderență a finisajelor pe plăcile de gips(carton) gletuite” al Asociației federale de proiectare a vopselelor pentru protecția clădirilor și Comitetului federal pentru protecția vopselelor și a proprietății. Ca alternativă la gleturilor Q3 pe bază de ipsos s-a dovedit eficientă folosirea maselor de șpaclu/gleturile sub formă de pastă.

Mod de aplicare

Pe straturile suport netede, recomandăm ca aplicarea lui Minera Universal să se facă cu bidineaua, pe suprafețele structurate aplicarea trebuie făcută cu rola. Este posibilă și aplicarea prin pulverizare cu un sistem de pulverizare de înaltă presiune precum și cu mistria sau fierul de glet.

Pe elemente prefabricate din BCA:
Stratul de grund se aplică cu rola. Stratul final se aplică cu rola pe direcția plăcilor şi imediat după aplicare se prelucrează într-o singură direcție, în mod uniform și fără urme (îmbinări, capete de rolă), folosind o rolă texturată din spumă (ex. rolă Moltropren grosieră).

Aplicarea prin pulverizare:
Cu pompa transportoare peristaltică Inotec InoBeam M8.
Diluția materialului: până la 10% cu Sylitol® RapidGrund 111.
Dimensiunea duzei: 4 mm
Presiune la pulverizare: 3-4 BAR.

Diluare

Diluabil cu max. 10% Sylitol® RapidGrund 111.

Instrucțiuni de aplicare

Minera Universal se aplică generos, stratul de grund diluat cu max. 10% iar stratul intermediar și stratul final cu max. 5% Sylitol® RapidGrund 111. Pe suprafețele puternic și neuniform absorbante se aplică mai întâi un strat de grund dintr-un amestec de 1 parte Sylitol® RapidGrund 111 și 2 părți de apă, bine prelucrat cu pensula sau bidineaua.

Când este aplicat pe BCA, o găleată (22 kg) de Minera Universal se diluează cu Sylitol® RapidGrund 111 astfel: strat de grund cu cca. 1,6 - 2,0 l (8-10% greutate) iar strat final cu cca. 04,-0,6 l (2-3% greutate).

Consum

400-500 g/m2 pe strat. Gradul de absorbție și structura suportului poate crește acest consum. Ca prim material pe elemente prefabricate din BCA se va calcula un consum de 900–1000 g/m2, atât pentru stratul de grund cât și pentru stratul final. Aceste valori sunt orientative. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +8°C până la max. +30°C. Nu se aplică sub acțiunea directă a soarelui, a ploii, a umidității extrem de ridicate (ceață umedă), vânt puternic, suprafețe încălzite etc. Folosiţi prelate de protecţie dacă este cazul. Atenție la riscul de îngheț nocturn.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se păstrează un timp de uscare de minim 12 ore între straturi. Ca prim material pe elemente prefabricate din BCA, se păstrează un timp de uscare de minim 24 de ore. Uscarea poate dura mai mult în caz de vreme răcoroasă și umedă.

Curățarea uneltelor

Se spală cu apă, imediat după utilizare, eventual cu adăugare de detergent. În pauzele de lucru păstrați uneltele în vopsea sau în apă.

Aplicare Airless
Unghi de pulverizare: 50°
Duză: 0,021-0,025"
Presiune la pulverizare: 150–180 bar

Indicații

Pentru aplicarea pe BCA, gradul de luminozitate (gradul de reflexie) trebuie să fie mai mare de 30.
Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, la aplicarea pe suprafețe mari se vor folosi suficienți muncitori se va vopsi fără întrerupere, ud pe ud.
Nu este destinat suprafețelor orizontale cu acumulare de apă.
La aplicarea TiefGrund TB în interior, poate apărea un miros specific de solvent. Din acest motiv trebuie asigurată o aerisire corespunzătoare a spațiului de lucru. În mediile sensibile, este recomandată aplicarea lui Dupa-Putzfestiger, grund fără substanțe aromatice şi cu miros redus.
Pe suprafețele minerale colorate poate apărea un „efect de înnorare”. Dacă acest lucru nu este dorit, suprafața trebuie revopsită cu Sylitol®  Finish 130 în culoarea dorită.
Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și prin urmare sunt inevitabile (Fișa BFS nr. 25).
Pe gleturile ce conțin ipsos pot apărea pete de culoare. O aplicare imediată, pe întreaga suprafață, a produsului HaftGrund EG reduce acest risc.

Compatibilitatea cu alte vopsele:
Pentru a-și păstra proprietățile speciale, Minera Universal nu se amestecă cu alte produse.

Măsuri de protejare / acoperire:
Acoperiți cu atenție zonele din jurul suprafeței de vopsit, în special sticla, ceramica, suprafețele lăcuite, clincherul, pietrele naturale, metalul și lemnul natural sau lazurat. Stropii de vopsea se vor spăla imediat cu multă apă.

Măsuri structurale / de construcție:
Elementele de construcție proeminente cum sunt pervazurile, cornișele, capacele de zid etc. trebuie acoperite în mod corespunzător pentru a se evita formarea de urme (scurgeri) de murdărire sau pătrunderea excesivă în pereți a umidității.