Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate.
Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Urmele de murdărie / petele se vor îndepărta cât mai bine cu putință înaintea aplicării stratului de Filtergrund grob iar dacă este necesar, pentru o curățare optimă, se pot utiliza detergenți.

Finisaje fără capacitate portantă: Se îndepărtează finisajele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu CapaSol RapidGrund. Finisajele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic iar suprafața se curăță de praf. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Tapet neaderent: Se îndepărtează complet tapetul. Se spală resturile de maculatură și de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger pentru fixarea restului de adeziv. Ulterior se aplică un strat de Filtergrund grob pentru eliminarea pătării cu adeziv.

Suprafețe cu pete de nicotină, apă, funingine sau grăsime: Petele de nicotină, de funingine sau grăsime se spală cu apă, cu adaos de detergent menajer degresant și se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curată uscat, prin periere.

Lemn și materiale lemnoase: Se finisează cu lacuri acrilice sau poliuretanice Capacryl - lacuri ecologice, diluabile cu apă.
Plăci de ipsos îngălbenite (plăci de gips-carton): Zonele gletuite cu glet de ipsos se vor grundui cu CapaSol RapidGrund, iar ulterior se va aplica un strat de Filtergrund grob pe toată suprafața.

Indicații pentru gleturi Q2/Q3 / straturi subțiri de ipsos <0,5 mm: La utilizarea maselor de șpaclu/gleturilor pe bază de ipsos cu liant hidraulic, la nivel de calitate Q2/Q3, se recomandă un grund transparent pe bază de apă. Pentru aceasta ne referim la fișa Maler&Lackierer (Zugrav & Aplicator de lacuri) nr. 2-9/2020 „Probleme de aderență a finisajelor pe plăcile de gips(carton) gletuite” al Asociației federale de proiectare a vopselelor pentru protecția clădirilor și Comitetului federal pentru protecția vopselelor și a proprietății.
Ca alternativă la gleturilor Q3 pe bază de ipsos s-a dovedit eficientă folosirea maselor de șpaclu/gleturile sub formă de pastă.

Mod de aplicare

Cu pensula, rola sau cu aparate de pulverizare adecvate.

Aplicare Airless:

Diluție

max. 5% cu apă

Aparate Airless, hidraulice

Presiune la pulverizare

În funcție de aparat

Unghi de pulverizare

40° - 50°

Dimensiunea duzei în inci

0,029" - 0,035"

Filtru pistol în MW (dimensiune ochiurilor)

-

Sisteme cu role alimentate intern

Presiune la pulverizare

80 - 120 bar

Filtru pistol în MW (dimensiune ochiurilor)

cca. 0,31 mm

Transportor elicoidal

Dimensiunea duzei

4 mm

Presiune de lucru

În funcție de aparat

Compresor

Da

Atenție: Înaintea pulverizării, produsul se omogenizează. Este întotdeauna recomandată prelucrarea ușoară cu o rolă a stratului încă umed de grund (de ex. Rotanyl 18). Acest lucru are ca rezultat un aspect uniform al suprafeței. Filtergrund grob conține materie primă cuarțoasă, astfel încât se va avea în vedere o uzură accentuată a pieselor și o incidență crescută de înfundare a aparatelor. Curățați dispozitivele cu apă imediat după utilizare. În cazul întreruperii lucrului, lăsați aparatul în vopsea, acoperiți recipientul de ex. cu o folie și păstrați pistolul și duza sub apă. Pentru măsurile de acoperire, consultați Indicațiile generale. Îndepărtați imediat stropii de material cu apă curată.

Instrucțiuni de aplicare

Se aplică un strat de grund consistent și uniform cu Filtergrund grob nediluat. Se va păstra un timp suficient de uscare (minim 12 ore). Dacă stratul de bază este pătat intens se va aplica un strat suplimentar de Filtergrund grob.

Suprafețele pregătite cu Filtergrund grob se vor finisa cu tencuieli decorative acrilice Caparol, Deko-stone, Capadecor VarioPutz sau sisteme cu chips Capadecor VarioFloc conform instrucțiunilor de prelucrare.

Consum

Pe suprafețe netede 200-250 ml/m².
Pe suprafețe rugoase consumul crește corespunzător.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare: + 16°C pentru strat suport şi aer.

Funcționalitatea lui Filtergrund grob este garantată numai în cazul în care temperatura este suficient de ridicată încât o uscare rapidă să fie posibilă. Dacă temperatura este mai redusă, uscarea stratului de grund se face cu aeroterme sau tunuri cu aer cald, pentru a obține un efect bun de izolare.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după minim 12 ore. În cazul unor temperaturi mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Indicații

Nu este recomandat la folosirea în încăperi cu umiditate ridicată, de ex. brutării, măcelării. Încăperile unde se prepară, se depozitează sau se comercializează alimente trebuie aerisite cel puțin 3 zile de la data aplicării materialului și până la darea în folosință a acestora.