Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Grunduire, Impregnare

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3. Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor necesară.

Pregătirea suprafeței

Suprafețele cu pete uscate de apă se curăță prin periere uscată. Suprafețele murdare de nicotină, petele de funingine sau grăsime se spală cu apă și detergent menajer degresant și se lasă să se usuce bine.

Suprafețele puternic absorbante se grunduiesc cu OptiSilan TiefGrund sau CapaSol RapidGrund. Straturile suport neaderente se îndepărtează iar suprafața se pregătește corespunzător.

Mod de aplicare

Se aplică cu  pensula, bidineaua sau rola. Uneltele se curăță cu apă imediat după utilizare.

Instrucțiuni de aplicare

Se aplică un strat de grund cu Filtergrund grob nediluat şi se lasă să se usuce bine (cel puţin 12 ore). În continuare, suprafeţele grunduite cu Filtergrund grob se acoperă cu tencuieli structurabile Caparol, Capadecor VarioPutz sau Capafloc Vario, respectând instrucțiunile de aplicare.

Consum

200-250 ml/m2 pe suprafețe netede. Pe suprafețe rugoase consumul crește corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +16°C.

Funcționalitatea lui Filtergrund grob este garantată numai în cazul în care temperatura este suficient de ridicată încât o uscare rapidă să fie posibilă. Dacă temperatura este mai redusă, uscarea stratului de grund se face cu aeroterme sau tunuri cu aer cald, pentru a obține un efect bun de izolare.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după minim 12 ore.
În cazul unor temperaturi mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Notă

Nu este recomandat la folosirea în încăperi cu umiditate ridicată, de ex. brutării, măcelării. Încăperile unde se prepară, se depozitează sau se comercializează alimente trebuie aerisite cel puțin 3 zile de la data aplicării materialului și până la darea în folosință a acestora.