Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)

CapaGrund Universal:
Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață. Conţine 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Poate provoca o reacţie alergică. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență+40 21 318 36 06 (Luni-Vineri intre orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

CapaGrund Universal-W:
Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se purta mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă și săpun. Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, 2-metilizotiazol-3(2H)-onă, 2-octil-2H-izotiazol-3-onă, masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.
Acest produs este un “Articol tratat” conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 (nu este un produs biocid) și conține următoarele substanțe biocide: pyrithione zinc (Nr. CAS 13463-41-7), terbutryn (Nr. CAS 886-50-0), 2-octil-2H-izotiazol-3-onă (Nr. CAS 26530-20-1).
Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență+40 21 318 36 06 (Luni-Vineri intre orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Eliminare

Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. Deșeurile nu se vor elimina prin intermediul apelor menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

CapaGrund Universal: (Cat. A/g): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. < 30 g/l COV.
CapaGrund Universal-W: (Cat. A/g): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. < 30 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

GISCODES:
CapaGrund Universal: BSW20
CapaGrund Universal-W: BSW50

Compoziţie

CapaGrund Universal: Rășină poliacrilică, rășină siliconică, silicaţi, dioxid de titan, pigmenți/materiale de umplutură mineral(i)e, apă, eteri glicol, aditivi, conservanţi.

CapaGrund Universal-W:Rășină poliacrilică, rășină siliconică, silicaţi, dioxid de titan, pigmenți/materiale de umplutură mineral(i)e, apă, eteri glicol, aditivi, conservanți în peliculă, conservanţi,.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  [email protected]