Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială.

Suprafețele acoperite cu masă de șpaclu pe bază de ipsos, înainte de aplicarea lui DecoGrund se vor grundui cu CapaSol LF.

Diluție

Capadecor® DecoGrund poate fi diluat cu max. 10 % apă. O diluție mai mare influențează negativ capacitatea de acoperire și procesul de aplicare.

Sistemul de acoperire

Aplicați pe suprafață Capadecor® DecoGrund diluat corespunzător, folosind o rolă, o pensulă, sau o perie. În cazul în care DecoGrund a fost aplicat cu rola, suprafața va fi finisată cu o pensulă, dacă aceasta urmează a fi acoperită cu o lazură sau cu un produs decorativ sub formă de masă de șpaclu.

Consum

Pe suprafețe netede 150-200 ml/m². Pe suprafețe structurate, consumul crește corespunzător.
Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de aplicare

Temperatura minimă pentru aplicare și uscare:
+8 °C pentru aer și stratul suport.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, poate fi aplicat un nou strat după 12 ore. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Unelte

Capadecor® DecoGrund poate fi aplicat cu rola (cu fir lung, 14-16 mm), prin vopsire cu pensula sau bidineaua, sau prin pulverizare.

Curățarea uneltelor

Se face imediat după utilizare folosind apă.