Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate.
Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Urmele de murdărie / petele se vor îndepărta cât mai bine cu putință înaintea aplicării stratului de AquaSperrgrund iar dacă este necesar, pentru o curățare optimă, se pot utiliza detergenți.

Finisaje fără capacitate portantă: Se îndepărtează finisajele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu CapaSol RapidGrund. Finisajele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic iar suprafața se curăță de praf. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Tapet neaderent: Se îndepărtează complet tapetul. Se spală resturile de maculatură și de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger pentru fixarea restului de adeziv. Ulterior se aplică un strat de AquaSperrgrund pentru eliminarea pătării cu adeziv.

Suprafețe cu pete de nicotină, apă, funingine sau grăsime: Petele de nicotină, de funingine sau grăsime se spală cu apă, cu adaos de detergent menajer degresant și se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curată uscat, prin periere.

Lemn și materiale lemnoase: Se finisează cu lacuri acrilice sau poliuretanice Capacryl - lacuri ecologice, diluabile cu apă

Plăci de ipsos îngălbenite (plăci de gips-carton): Zonele gletuite cu glet de ipsos se vor grundui cu CapaSol RapidGrund, iar ulterior se va aplica un strat de AquaSperrgrund pe toată suprafața.

Pete de rugină: Se periază și apoi se izolează cu un strat de Capalac Aqua Multiprimer.

Indicații pentru gleturi Q2/Q3 / straturi subțiri de ipsos <0,5 mm: La utilizarea maselor de șpaclu/gleturilor pe bază de ipsos cu liant hidraulic, la nivel de calitate Q2/Q3, se recomandă un grund transparent pe bază de apă. Pentru aceasta ne referim la fișa Maler&Lackierer (Zugrav & Aplicator de lacuri) nr. 2-9/2020 „Probleme de aderență a finisajelor pe plăcile de gips(carton) gletuite” al Asociației federale de proiectare a vopselelor pentru protecția clădirilor și Comitetului federal pentru protecția vopselelor și a proprietății.
Ca alternativă la gleturilor Q3 pe bază de ipsos s-a dovedit eficientă folosirea maselor de șpaclu/gleturile sub formă de pastă.

Mod de aplicare

Cu pensula, rola sau cu aparate de pulverizare adecvate.

Aplicare Airless:

Diluție

max. 5% cu apă

Aparate Airless

Presiune la pulverizare

150 - 180 bar

Unghi de pulverizare

40° - 50°

Dimensiunea duzei în inci

0,019" - 0,021"

Filtru pistol în MW (dimensiune ochiurilor)

cca. 0,31 mm

Sisteme cu role alimentate intern

Presiune la pulverizare

80 - 120 bar

Filtru pistol în MW (dimensiune ochiurilor)

cca. 0,31 mm

Atenție: Înaintea aplicării prin pulverizare, produsul se amestecă bine și se strecoară. Se poate folosi și o sită Metex. Este întotdeauna recomandată prelucrarea ușoară cu o rolă a stratului încă umed de grund (de ex. Rotanyl 18). Acest lucru are ca rezultat un aspect uniform al suprafeței. Curățați dispozitivele cu apă imediat după utilizare. În cazul întreruperii lucrului, lăsați aparatul în vopsea, acoperiți recipientul de ex. cu o folie și păstrați pistolul și duza sub apă. Pentru măsurile de acoperire, consultați Indicațiile generale. Îndepărtați imediat stropii de material cu apă curată.

Instrucțiuni de aplicare

Strat de grund:
Se aplică produsul nediluat. Pe suprafețele foarte afectate se aplică un al doilea strat.

Vopsitorii ulterioare:
Se poate aplica orice vopsea de dispersie pentru interior Caparol, respectând indicațiile din fișa tehnică a fiecărui produs.

Consum

Cca. 90–110 ml/m2 pe strat, pe suprafețe netede. Pe suprafețe rugoase consumul crește corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare: + 5°C pentru strat suport şi aer.
Pentru un efect de izolare optim este necesară o temperatură de minim +16°C.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după minim 12 ore.
În cazul unor temperaturi mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Indicații

Caparol AquaSperrgrund nu se diluează și nu se amestecă cu alte materiale. În cazul aplicării mecanizate, aparatul de pulverizat precum și furtunul și toate fitingurile trebuie în prealabil clătite/curățate cu atenție, în caz contrar se pot forma cocoloașe în aparat!

Pentru suprafețele foarte murdare sau foarte pătate, sau încăperile care trebuie renovate şi redate în folosință pe parcursul unei singure zi, recomandăm folosirea vopselei de renovare rapidă, cu mare capacitate de acoperire şi miros redus Aqua-inn Nº1. Pentru suprafețele cu murdărie extremă recomandăm utilizarea lui Dupa-inn Nº1.
Încăperile unde se prepară, se depozitează sau se comercializează alimente trebuie aerisite cel puțin 3 zile de la data aplicării materialului și până la darea în folosință a acestora.