Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială.

Instrucțiuni de aplicare

Se aplică nediluat cu pensula, rola sau prin pulverizare. Se poate aplica prin pulverizare cu aparate Nespray-Airless fără a crea ceață. Unghi de pulverizare: 30°, Duză: duză dublă specială Nespray 0,016–0,019", Presiune: 150-180 bar. Temperatura materialului va fi reglată automat de aparatele Airless Nespri-TEC. Presiunea (pistolul închis) se reglează pe aparat în zona marcată cu culoare albastră. Presiunea de pulverizare (pistol deschis) se va afla în acest caz (în timpul pulverizării) în zona marcată cu culoare verde.

Consum

Cca. 150-250 ml/m2, în funcţie de rugozitatea suportului. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare:
+ 5°C pentru substrat şi aer.

Nota

AmphiSilan Grundierfarbe nu este recomandat pentru suprafeţele orizontale cu acumulare de apă. Pentru a-și păstra proprietăţile specifice, nu se amestecă cu alte materiale.