Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/ Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Conține: ciment alb, var hidratat.
R36/37/38 Iritant pentru ochi, căile respiratorii și piele. R43 Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea. S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S22 A nu inspira praful. S24/25 A se evita contactul cu pielea și cu ochii. S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medi-cul. S28 La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă și săpun. S37 A se purta mănuși de protecție corespunzătoare. S46 În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta am-balajul (recipientul) sau eticheta.

Dezafectare

Se reciclează numai sacul gol (fără praf). Resturile de material întărit se evacuează ca deşeuri de construcţie sau demolare.

Date de securitate/ Identificarea pericolelor şi transport

Vezi fişa cu date de securitate a produsului.

Giscode:

ZP1

Suport tehnic

0800.800.600
e-mail: [email protected]

Indicaţii de pericol/ Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Conține: ciment alb, var hidratat.
R36/37/38 Iritant pentru ochi, căile respiratorii și piele. R43 Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea. S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S22 A nu inspira praful. S24/25 A se evita contactul cu pielea și cu ochii. S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medi-cul. S28 La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă și săpun. S37 A se purta mănuși de protecție corespunzătoare. S46 În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta am-balajul (recipientul) sau eticheta.

Dezafectare

Se reciclează numai sacul gol (fără praf). Resturile de material întărit se evacuează ca deşeuri de construcţie sau demolare.

Date de securitate/ Identificarea pericolelor şi transport

Vezi fişa cu date de securitate a produsului.

Giscode:

ZP1

Suport tehnic

0800.800.600
e-mail: [email protected]