Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Dezafectare:

Doar sacul golit în întregime (fără mo-loz) se dă spre reciclare. Resturile de material întărit se evacuează ca deşeuri rezultate din construcţii şi demolări, conform EAK 170904.

Indicaţii de pericol / Sfaturi de securitate (valabile la momentul impri-mării):

Irită organele respiratorii şi pielea. Exis-tă pericolul producerii unor leziuni seri-oase la ochi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se inhala praful. Se va evita contactul cu ochii şi pielea. La contactul cu ochii, se va spăla imediat cu apă şi se va cere sfatul medicului. La utilizarea produslui se vor utiliza mănuşi şi ochelari/măşti adecvate de protecţie. În cazul ingerării se cere ime-diat ajutorul medicului şi se prezintă ambalajul sau eticheta.

Giscode:

ZP1.

Date referitoare la siguranţă / Marcaje de pericol şi de transport:

Marcaj de pericol: Xi – Iritant, conţine: Ciment. Vezi fişa tehnică de securitate a produslui.

Consiliere tehnică:

În această informare tehnică nu pot fi luate în considerare toate straturile suport întâlnite în practică, precum şi tratarea acestora. În cazul unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, vă rugăm luaţi legă-tura cu reprezentanţii noştri tehnici pentru detalii suplimentare.

Centru Suport Tehnic

Tel.:    0800.800.600
E-mail: [email protected]