Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

În cazul plăcilor poroase sau a glazurilor mate, se vor efectua neapărat suprafeţe de probe. În anumite condiţii, este posibil să rămână urme de material pe suprafaţa plăcilor. Pot apărea diferenţe de nuanţe, în func-ţie de conţinutul de umiditate şi de ca-pacitatea de absorbţie a stratului suport. În acest sens se va lucra neapărat în condiţii climatice similare pe întreaga suprafaţă.  

Dezafectare:

Doar sacul golit în întregime (fără mo-loz) se dă spre reciclare. Resturile de material întărit (beton, cărămidă, plăci ceramice şi materiale pe bază de ipsos)se evacuează ca conform EAK 170101. Resturile de material neântărite (deşeuri provenite din realizarea lianţilor pe bază de ciment)  se evacuează ca conform EAK 101311.

Indicaţii de pericol / Sfaturi de se-curitate (valabile la momentul impri-mării):

Produs destinat numai aplicatorilor pro-fesionişti.  Irită  organele respiratorii  şi pielea. Există pericolul producerii unor leziuni serioase la ochi. A nu se inhala praful. Se va evita contactul cu ochii. La contactul cu ochii, se va spăla imediat cu apă şi se va cere sfatul medicului.  La utilizarea produslui se vor utiliza mănuşi şi ochelari/măşti adecvate de protecţie. 

Giscode:

ZP1.

Date referitoare la siguranţă / Marcaje de pericol şi de transport:

Marcaj de pericol: Xi – Iritant, conţine: Ciment. Vezi fişa tehnică de securitate a produslui.

Centru Suport Tehnic

Tel.:    0800.800.600
E-mail: [email protected]