Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Certificări

Utilizarea în condiții de siguranță pentru spațiile interioare a fost evaluată de către institutul Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) iar produsul a primit marcajul de calitate TÜV „testat pentru substanțe nocive “. Certificatul german este disponibil la cerere.

Fraze de pericol și precauție (valabile la data publicării)

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare, în cursuri de apă sau pe sol. Nu inspirați spray-ul. A se utiliza un filtru combinat A2/P2. Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață. Pentru informații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate.

Eliminare

Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, re-gionale, naționale și internaționale. Deșeurile nu se vor elimina prin intermediul apelor menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține < 1 g/l COV.

Giscode

BSW10

Compoziție

Rășină poliacrilică, silicat de potasiu, dioxid de titan, silicaţi, carbonat de calciu, apă, aditivi.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   [email protected]