Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Sylitol® Finish 130-W:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. Evitați dispersarea în mediu. Produsul este alcalin. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Protejați zonele adiacente prin acoperire. Petele de vopsea se vor spăla imediat cu multă apă de pe suprafețele de lac, sticlă, ceramică, metal, piatră naturală. A se aplica numai cu bidinea sau rola.

Acest produs este un “articol tratat” conform Ordonanței UE 528/2012 (nu este un produs biocid) și conține următoarele substanțe active biocide: Terbutryn (Nr. CAS 886-50-0), Carbendazim (Nr. CAS 10605-21-7), Isoproturon (Nr. CAS 34123-59-6), 2-Octil-2H-isothiazol-3-on (Nr. CAS 26530-20-1).

Sylitol® Finish 130:

A se depozita sub cheie. Utilizați filtre de tip P2 la lucrările de șlefuire. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Evitați dispersarea în mediu.

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Resturile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material se elimină ca deșeuri din construcții și demolări, sau ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 15 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

Sylitol® Finish 130: BSW10
Sylitol® Finish 130-W: BSW50

Compozitie

Sylitol® Finish 130: Silicat de potasiu, dispersie pe bază de rășini acrilice, pigmenți și materiale de umplutură minerale, apă, aditivi.
Sylitol® Finish 130-W: Silicat de potasiu, rășină poliacrilică, polisiloxani, carbonat de calciu, silicați, dioxid de titan, pigmenți și materiale de umplutură minerale, apă, alifați, aditivi, protecție în peliculă (Pyrithionzink, Terbutryn,, Octylisothiasolinon), conservanți.

Alte informații

Vezi fișa cu date de securitate a produsului

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor suporturi ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   [email protected]