Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Fraze de pericol și precauție (valabile la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lasa la indemana copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuşi de protecție/ echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. Scoateţți îmbrăcămintea contaminată şi spălați-o înainte de reutilizare.

Conține: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă, masă de reacție de 5-clor-2-metil-2H- izotiazol-3-onă și 2-metil- 2H-izotiazol-3-onă (3:1). Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică. Număr european de urgențe: 112.

Eliminare

Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, iar deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valori limită admise de UE pentru conținutul de COV

Nu există nicio limită UE pentru acest grup de produse. Acest produs conține <1 g / l COV.

Cod produs Vopsele si lacuri

BSW 20 (fosta M-DF01)

Compoziție

Rășină poliacrilică, rășină de acetat de polivinil, hidroxid de aluminiu, apă, aditivi, conservanți.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea din punct de  vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc  în această fișă tehnică, este necesar<s>a</s> a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  [email protected]