Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Stratulsuporttrebuiefiecurat,uscatșifărăsubstanțedeseparare.RespectațiVOB,cap.C,DIN18363,alineat3.

Pregătirea suprafeței

Tencuieli din grupele de mortare PI, PII și PIII:

Tencuielile solide, normal absorbante, se acoperă fără o pregătire prealabilă. Tencuielile absorbante, ușor nisipoase, se grunduiesc cu OptiSilan TiefGrund. Tencuielile foarte nisipoasese se grunduiesc cu Dupa-Putzfestiger.

GipsșitencuielidefinisaredingrupademortarePIV:

Tencuielile de ipsos cu strat de sinter se șlefuiesc, se îndepărtează praful, iar apoi se grunduiesc cu Dupa-Putzfestiger.

Plăci de construcții pe bază de ghips:

Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund cu produsul OptiSilan TiefGrund sau Dupa- Putzfestiger (placările, vezi la plăci de ghips-carton).

Plăci de ghips-carton:

Se șlefuiesc urmele de șpăcluire. Zonele șpăcluite cu rezistență mai redusă se grunduiesc cu OptiSilan TiefGrund. În cazul unui grad de absorbție mai ridicat se aplică un strat de grund Dupa- Putzfestiger. La plăcile cu conținut de substanțe colorante și diluabile cu apă, se aplică un strat de grund cu produsul Caparol-Filtergrund grob. A se respecta fișa BFS Nr. 12, partea 2.

Atenție: Finisajele cu produsul Calcino Strutture necesită o dublă placare. Pentru evitarea apariției fisurilor din zonele de îmbinare dintre plăci și la racorduri, aceste rosturi trebuie închise astfel încât să asigure o acoperire de durată împotriva fisurării.

Beton:

Se îndepărtează eventualele urme de material de decofrare, precum și substanțele sub formă de pulbere rezultate în urma șlefuirii.

Finisajecucapacitateportantă:

Finisajele mate, cu absorbție redusă se acoperă direct. Se șlefuiesc suprafețele lucioase și cele vopsite. Pentru eventualele șpăcluiri se va folosi produsul Matador Feinputz.

Finisaje fără capacitate portantă:

Se îndepărtează finisajele fără capacitate portantă cum ar fi lacurile, vopselele de emulsie, sau acoperirile cu tencuieli din rășini sintetice. Suprafețele poroase, nisipoase respectiv cele cu grad ridicat de absorbție, se grunduiesc cu OptiSilan TiefGrund.

Finisajele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic și se curăță suprafața de praf. Ulterior se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe cu vopsea pe bază de clei:

Se îndepărtează integral prin spălare. Se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

Tapete cu așchii de lemn, structurate, sau cu model pe bază de celuloză, tapete neaderente: Se îndepărtează complet. Spălați adezivul și resturile de hârtie. Ulterior se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe cu pete de nicotină, apă, funingine sau grăsimi:

Petele de nicotină, funingine sau grăsimi se spală cu o soluție de apă și detergent de uz casnic pentru dizolvarea grăsimilor și se lasă să se usuce bine. Petele uscate de apă se curăță uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund de izolare cu produsul Caparol-Filtergund grob (a se respecta Informațiile tehnice Nr. 845).

Lemn și materiale lemnoase:

Se aplică un strat de grund cu produsul Capacryl Holz-Isogrund. Pe panourile acoperite cu rășină melaminică la fabricație, se aplică grundul Capacryl-Haftprimer. Zona rosturilor/ zonele de îmbinare dintre placi nu pot fi finisate astfel încât să nu se fisureze ulterior. Aici se recomandă execuția unui strat de decuplare cu ajutorul unor panouri subțiri din ghips.

Defecte:

Golurile vor fi umplute cu materialele adecvate.

Suprafețe vechi cu finisaje de tip masă de șpaclu pe bază de var:

Se îndepărtează stratul de sinter prin șlefuire. În cazul unui rezultat negativ la testările cu apă pe suprafețele șlefuite, se impune îndepărtarea integrală a masei de șpaclu și reconstruirea adecvată a stratului suport. În cazul unui test pozitiv de umezire cu apă pe o suprafață șlefuită, se va aplica un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Notă:în cazul șpăcluirilor în calitatile Q2/Q3 respectiv în cazul straturilor subțiri < 0,5mm pe bază de ipsos, sau mase de șpaclu cu liant hidraulic în calitățile Q2/Q3, se recomandă un grund transparent pe bază de apă. În acest sens, facem trimitere la Fișa Nr. 2-9/2020 a zugravilor și aplicatorilor de lacuri “Defecte de aderență a finisajelor aplicate pe mase de șpaclu/placi din ghips” a Asociației Federale de Vopsele, Decorațiuni, Protecția Clădirilor și Comitetul Federal de Vopsele și Protecția Valorii Proprietății” (Germania).

Ca o alternativa la masele de șpaclu Q3 pe bază de gips, s-au dovedit eficiente masele de șpaclu sub formă de pastă.

 

Pregătirea materialului

Calcino Strutture este gata pregătit pentru aplicare și nu trebuie diluat. Înainte de amestecarea produsului, eliminați orice apă care s-ar fi putut forma la suprafață. Amestecați Calcino Strutture cu un mixer pentru tencuieli.

Nu aplicați produsul în perioadele cele mai reci ale anului, deoarece este sensibil la îngheț

 

Mod de aplicare

 

Strat de grund cu Capadecor Haftgrund EG:

După pregătirea stratului suport, aplicați un strat de grund sau un strat intermediar cu Caparol HaftGrund EG. În cazul straturilor suport fără planeitate se impune o netezire prealabilă cu produsul Matador Feinputz. În acest caz nu mai este necesară aplicarea suplimentară a grundului Caparol HaftGrund EG. Dacă există fisuri în tencuială, se recomandă înglobarea unui tapet de armare în stratul de glet.

Fisurile dinamice din structura construcției pot fi subiectul unor mișcări extreme. În astfel de cazuri nu este posibilă o acoperire invizibilă și de durată a fisurilor nici prin înglobarea unui tapet de armare. După uscarea completă a stratului de grund, se poate aplica imediat produsul Calcino Strutture. Pentru obținerea aspectului dorit sunt necesare 2 faze de lucru, compuse din mai multe operațiuni.

Instrucțiuni speciale:

Uneltele se păstrază curate și îngrijite. Se curăță periodic marginea găleții și se va evita introducerea materialului uscat în găleată. Acoperiți întotdeauna materialul pe durata pauzelor de lucru. Calcino Strutture nu se diluează niciodată.

Tehnica de aplicare ”Beton Authentic”:

Se aplică un strat de Calcino Strutture prin șpăcluire pe întreaga suprafață, în nuanța dorită (recomandam nuanțele: Granit 25, Venato 20, Venato 40 sau Venato 50) și se întinde la grosimea de 2-3 mm. În acest caz vă recomandăm folosirea unui fier de glet venețian, cu dinți de 2 sau 3 mm. După un timp de uscare (când materialul nu mai este lipicios pe suprafață), suprafața aplicată se zgârie ușor cu muchia gletierei și se finisează parțial aplicând o presiune ușoară. Când suprafața are un aspect mat-umed, aceasta se poate prelucra cu o mistrie de lustruire pentru obținerea unor suprafețe mai lucioase. În acest caz se recomandă utilizarea unui fier de glet venețian de dimensiuni medii (240 mm x 100 mm).

Tehnica de aplicare ”Travertin”:

Se aplică un strat de Calcino Strutture prin șpăcluire, pe întreaga suprafață în nuanța dorită (recomandăm nuanțele: Ginster 95, Palazzo 120, Palazzo 115 sau Siena 55) și se întinde la grosimea de 2-3 mm. În acest caz vă recomandăm folosirea unui fier de glet venețian, cu dinți de 2 sau 3 mm. După o perioadă de uscare, (când materialul nu mai este lipicios pe suprafață) suprafața aplicată se zgârie ușor cu muchia gletierei în unghi de cca. 90°, trasă în plan orizontal și se finisează parțial aplicând o presiune ușoară. Aceste crestături nu trebuie să fie prea lungi și mai ales nu se va exagera în ceea ce privește adâncimea acestora. Suprafețele astfel obținute se pot prelucra ulterior cu fierul de glet venețian poziționat în unghi mic, prin aplicarea unei presiuni ușoare.

După o uscare parțială a masei de șpaclu (nu uscată în totalitate), suprafața se împarte cu ajutorul dreptarului în blocuri de piatră de orice mărimi. Se vor utiliza în acest scop unelte de modelat sau rostuit (eventual șpaclu sau cutter) și nivela cu bulă. Materialul rămas în urma rostuirii se poate îndepărta cu ajutorul unei perii. La execuția rosturilor se va avea în vedere să nu se îndepărteze prea mult material (nu este permis ca stratul de grund să fie vizibil).

Notă: În vederea obținerii unor rezultate de excepție în cazul aplicarilor în tehnicile ”Beton Authentic” și ”Travertin”, recomandăm nuanțarea grundului Haftgrund EG în aceeași culoare cu Calcino Strutture.

Tehnica de aplicare modelat:

Se aplică un strat de Calcino Strutture prin șpăcluire pe întreaga suprafață, nu mai gros de 2-3 mm și se modelează după preferințe. Pentru aplicare se recomandă utilizarea unui fier de glet venețian cu dinți de 2 sau 3 mm. Asigurați-vă că pasta formează o suprafață perfect plană, deoarece produsul se aplică într-un singur strat. Pe produsul aplicat astfel și încă umed puteți crea orice decor la alegere prin utilizarea unuia sau mai multor instrumente, după caz, pentru a dezvolta textura și formele dorite, lucrând în vederea obținerii efectului dorit cu o rolă de modelaj, o mistrie, un tampon de modelaj, o spatulă etc. Când materialul este aproape uscat (timpul necesar depinde de condițiile ambientale - umiditate, temperatură, cantitatea de produs aplicată...), compactați Calcino Strutture cu mistria prin netezirea designului creat anterior, eventual stropind apă pe perete pentru a-l umezi, dacă este cazul. Odată ce materialul s-a uscat, dacă se dorește, puteți trece din nou mistria din oțel inoxidabil peste suprafață, aplicând o presiune considerabilă: compactarea și încălzirea varului va avea ca rezultat un aspect mai lucios și o textură mai strânsă. Folosit ca și strat intermediar modelat, Calcino Strutture poate fi finisat cu o gama larga de produse decorative (ex. StuccoDecor Di Perla, Stucco Eleganza, Stucco Metallico, Metallocryl Interior, Histolith AntikLasur, PU Sealer Satin/Gloss, Glass Sealer Gloss, etc.). Oricare ar fi produsul decorativ ales, în primul strat acesta se va aplica nenuanțat și diluat cu 20-30% apă (excepție fac doar produsele sigilante, care se aplică conform indicațiilor din fișa cu Informații tehnice). Un prim strat necolorat diluat conform specificațiilor de mai sus este necesar pentru a face suprafața decorativă a lui Calcino Strutture mai puțin absorbantă, rezultând culori și nuanțe mai uniform distribuite în stratul final. Când primul strat de produs decorativ este perfect uscat, aplicați al doilea strat.

Al doilea strat de produs decorativ necesită, de asemenea, diluare cu apă cu 30% în greutate (100 părți produs și 30 părți apă) pentru a facilita aplicarea acestuia și, în același timp, a favoriza o distribuție omogenă a culorii, chiar și în crăpăturile și crestele formate prin designul realizat anterior cu Calcino Strutture. Spre deosebire de primul, al doilea strat de vopsea va fi nuanțat în culoarea dorită. Distribuiți produsul folosind unul dintre următoarele instrumente: burete, perie, cârpă; apoi finisați imediat zona nou colorată cu un burete umed sau o cârpă curată pentru a îndepărta excesul de culoare și asigurați-vă că întregul perete este vopsit omogen.

Pentru a proteja și mai mult peretele, în special în zona dușului, și pentru a îl face și mai lucios, puteți folosi Glass Sealer Gloss, sau PU Sealer Gloss, sigilanți special concepuți pentru a fi utilizați împreună cu produsele decorative Capadecor. Pentru informații suplimentare consultați fișele cu Informații tehnice nr. R84 și R85.

Notă: Având în vedere multitudinea de posibilități decorative oferite de acest produs, efectele sunt la latitudinea imaginației și aptitudinilor celui care îl aplică. Calcino Strutture este atât de versatil încât libertatea creativă a decoratorului este limitată doar de materialitatea produsului, astfel încât fiecare aplicație dă naștere unui produs unic, irepetabil, „creat” direct pe perete și diferit de la caz la caz.

Consum

cca. 1200 - 1500 g/ m²

Consumul exact se poate determina prin aplicări de probă la fața locului.

Condiții de prelucrare

Temperatura minimă pentru aplicare: +5 °C pentru aer și stratul suport.

 

Unelte

  • Fier de glet venețian cu dinți de 2 sau 3 mm
  • Fierul de glet venețian cu colțuri rotunjite
  • Unelte de modelaj (rolă de modelaj, o mistrie, un tampon de modelaj, o spatulă, perie, etc.)
  • Burete de mare, pensulă

Notă

O gletieră deteriorată poate lăsa urme inestetice pe suprafață.

Curățarea uneltelor

Cu apă călduță, imediat după utilizare.

La aplicare se va acorda o atenție sporită pentru ca uneltele să fie curate.