Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafetele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare si uscate.

Pregătirea suprafeței suport

Trebuie să reziste la încărcări, să nu aibă impurități sau straturi cu aderenta scăzută, să nu aibă fisuri, și să fie perfect uscate.&nb

Tencuielile de mortar din grupele PI, P II şi P III: 

Tencuielile tari şi cu absorbţie normală nu necesita o prelucrare prealabilă. Pe tencuielile 

absorbante şi uşor nisipoase se aplică un grund cu Caparol OptiGrund ELF sau CapaSol LF. Pe tencuielile puternic absorbante şi nisipoase se grunduiesc cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

Gleturile de ghips şi tencuielile de mortar din grupele P IV :

În cazul gleturilor de ghips, se şlefuieşte pojghiţa de sinterizare cu o foaie abrazivă, se curăţă de praf şi se grunduiesc cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

Plăcile de ghips: 

Pe suprafeţele puternic absorbante se aplică Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

Plăcile de ghips-carton: 

Se şlefuiesc suprafeţele chituite. Suprafeţelor chituite se grunduiesc cu CapaSol LF. Plăcile puternic absorbante se grunduiesc cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger. 
Plăcile normal absorbante se grunduiesc cu Caparol-Haftgrund. 
La plăcile care prezintă pete de substanţe solubile în apă, colorate, se aplică un strat de grund fin de filtrare Caparol AquaSperrgrund. A se vedea fişa tehnică pentru Caparol AquaSperrgrund.

Beton: 

Se îndepărtează eventualele bavuri, cât şi resturile de materiale prăfoase sau nisipoase. 

Suprafeţele puternic absorbante se grunduiesc cu Caparol-Tiefgrund TB sau  AmphiSilan-Putzfestiger. Suprafeţele normal absorbante se grunduiesc cu Caparol-Haftgrund.

Suprafeţele acoperite cu o vopsea portante:

Straturile anterioare de vopsea mate şi uşor absorbante se vopsesc fără o prelucrare prealabilă. Straturile vechi de lac sau cele lucioase se şlefuiesc mat, după care se grunduiesc cu Caparol-Haftgrund.

Suprafeţele acoperite cu vopsea neportante: 

Suprafeţele acoperite cu lacuri, dispersii colorate sau tencuieli pe bază de răşini sintetice deteriorate se îndepărtează. Pe suprafeţele netede, uşor absorbante se aplică Caparol-Haftgrund. Suprafeţele absorbante, poroase şi nisipoase se grunduiesc cu Caparol OptiGrund ELF sau CapaSol LF. Straturile de vopsea de natură minerală, deteriorate se îndepărtează mecanic şi se curăţă de praf. Se aplică un grund Caparol-Tiefgrund TB sau  AmphiSilan-Putzfestiger.

Suprafeţele acoperite cu vopsea amestecată cu clei:

Se spală suprafaţa şi se aplică un grund de profunzime Caparol-Tiefgrund TB sau  AmphiSilan-Putzfestiger.

Tapetele nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate pe hârtie, tapet neaderent:

Resturile de tapet se îndepărtează. Cleiul şi resturile de tapet se spală. Suprafeţele respective se grunduiesc cu Caparol-Tiefgrund TB sau  AmphiSilan-Putzfestiger.

Suprafeţele pătate cu nicotină, apă, negru de fum sau grăsime:

Petele de nicotină, precum şi petele de negru de fum sau grăsime se spală cu apă cu detergent menajer degresant, după care se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curăţă uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund de izolaţie cu Caparol AquaSperrgrund (Fişă tehnică nr. 384).

Lemn şi masă lemnoasă: 

Se aplică un strat de grund de tip Capacryl Holz-IsoGrund. Pe plăcile melaminate se face o grunduire cu Capacryl-Haftprimer.

Mici suprafeţe defectuoase:

După pregătirea corespunzătoare, se repară conform indicaţiilor de prelucrare cu Caparol Akkordspachtel şi, după caz, se aplică ulterior un strat de vopsea drept grund. Pe stratul suport se aplică un strat de Caparol Putzgrund. În cazul unor suprafețe cu denivelări, se recomandă netezirea acestora cu Akkordspachtel.

Recomandări speciale:

• Uneltele se păstrează în permanență curate; • Marginea recipientului se curata periodic; nu lăsați să cadă fragmente de material uscat în pasta ce urmează să fie aplicată pe perete; • În pauzele de lucru, acoperiți recipientul cu material pentru a evita uscarea pe margini și eventualele impurități.

Mod de aplicare

A se citi fișa tehnică nr.880, Calcino Decor.

Consum

În funcție de nuanța dorită 1 pană la 4 recipiente a câte 250 g in masa de bază albă.

Temperatura minimă de lucru

+ 10Co pentru suport şi aer.

Unelte speciale

Se folosește Calcino Spachtelset (fier de glet venețian) cu colturi rotunjite. Pentru aplicarea fiecărui strat, se folosește un fier de glet diferit.

Instrucţiuni de curăţare şi întreţinere

Se curăță cu apă după întrebuințare.

Suporturi recomandate

Suprafetele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare si uscate.

Pregătirea suprafeței suport

Trebuie să reziste la încărcări, să nu aibă impurități sau straturi cu aderenta scăzută, să nu aibă fisuri, și să fie perfect uscate.&nb

Tencuielile de mortar din grupele PI, P II şi P III: 

Tencuielile tari şi cu absorbţie normală nu necesita o prelucrare prealabilă. Pe tencuielile 

absorbante şi uşor nisipoase se aplică un grund cu Caparol OptiGrund ELF sau CapaSol LF. Pe tencuielile puternic absorbante şi nisipoase se grunduiesc cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

Gleturile de ghips şi tencuielile de mortar din grupele P IV :

În cazul gleturilor de ghips, se şlefuieşte pojghiţa de sinterizare cu o foaie abrazivă, se curăţă de praf şi se grunduiesc cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

Plăcile de ghips: 

Pe suprafeţele puternic absorbante se aplică Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

Plăcile de ghips-carton: 

Se şlefuiesc suprafeţele chituite. Suprafeţelor chituite se grunduiesc cu CapaSol LF. Plăcile puternic absorbante se grunduiesc cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger. 
Plăcile normal absorbante se grunduiesc cu Caparol-Haftgrund. 
La plăcile care prezintă pete de substanţe solubile în apă, colorate, se aplică un strat de grund fin de filtrare Caparol AquaSperrgrund. A se vedea fişa tehnică pentru Caparol AquaSperrgrund.

Beton: 

Se îndepărtează eventualele bavuri, cât şi resturile de materiale prăfoase sau nisipoase. 

Suprafeţele puternic absorbante se grunduiesc cu Caparol-Tiefgrund TB sau  AmphiSilan-Putzfestiger. Suprafeţele normal absorbante se grunduiesc cu Caparol-Haftgrund.

Suprafeţele acoperite cu o vopsea portante:

Straturile anterioare de vopsea mate şi uşor absorbante se vopsesc fără o prelucrare prealabilă. Straturile vechi de lac sau cele lucioase se şlefuiesc mat, după care se grunduiesc cu Caparol-Haftgrund.

Suprafeţele acoperite cu vopsea neportante: 

Suprafeţele acoperite cu lacuri, dispersii colorate sau tencuieli pe bază de răşini sintetice deteriorate se îndepărtează. Pe suprafeţele netede, uşor absorbante se aplică Caparol-Haftgrund. Suprafeţele absorbante, poroase şi nisipoase se grunduiesc cu Caparol OptiGrund ELF sau CapaSol LF. Straturile de vopsea de natură minerală, deteriorate se îndepărtează mecanic şi se curăţă de praf. Se aplică un grund Caparol-Tiefgrund TB sau  AmphiSilan-Putzfestiger.

Suprafeţele acoperite cu vopsea amestecată cu clei:

Se spală suprafaţa şi se aplică un grund de profunzime Caparol-Tiefgrund TB sau  AmphiSilan-Putzfestiger.

Tapetele nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate pe hârtie, tapet neaderent:

Resturile de tapet se îndepărtează. Cleiul şi resturile de tapet se spală. Suprafeţele respective se grunduiesc cu Caparol-Tiefgrund TB sau  AmphiSilan-Putzfestiger.

Suprafeţele pătate cu nicotină, apă, negru de fum sau grăsime:

Petele de nicotină, precum şi petele de negru de fum sau grăsime se spală cu apă cu detergent menajer degresant, după care se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curăţă uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund de izolaţie cu Caparol AquaSperrgrund (Fişă tehnică nr. 384).

Lemn şi masă lemnoasă: 

Se aplică un strat de grund de tip Capacryl Holz-IsoGrund. Pe plăcile melaminate se face o grunduire cu Capacryl-Haftprimer.

Mici suprafeţe defectuoase:

După pregătirea corespunzătoare, se repară conform indicaţiilor de prelucrare cu Caparol Akkordspachtel şi, după caz, se aplică ulterior un strat de vopsea drept grund. Pe stratul suport se aplică un strat de Caparol Putzgrund. În cazul unor suprafețe cu denivelări, se recomandă netezirea acestora cu Akkordspachtel.

Recomandări speciale:

• Uneltele se păstrează în permanență curate; • Marginea recipientului se curata periodic; nu lăsați să cadă fragmente de material uscat în pasta ce urmează să fie aplicată pe perete; • În pauzele de lucru, acoperiți recipientul cu material pentru a evita uscarea pe margini și eventualele impurități.

Mod de aplicare

A se citi fișa tehnică nr.880, Calcino Decor.

Consum

În funcție de nuanța dorită 1 pană la 4 recipiente a câte 250 g in masa de bază albă.

Temperatura minimă de lucru

+ 10Co pentru suport şi aer.

Unelte speciale

Se folosește Calcino Spachtelset (fier de glet venețian) cu colturi rotunjite. Pentru aplicarea fiecărui strat, se folosește un fier de glet diferit.

Instrucţiuni de curăţare şi întreţinere

Se curăță cu apă după întrebuințare.