Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Instrucțiuni de curățare și întreținere

Calcino-Imprägnierpaste nu oferă protecție împotriva contaminării directe cu apă prin pulverizare (formarea calcarului), sau a murdăririi cauzate de substanțe grase, de acid, de gudron, de cofeină sau de teină și substanțe de decolorare.
Murdărirea ușoară poate fi îndepărtată imediat cu apă caldă, eventual cu adăugarea de produse de curățat neutre de uz casnic. Atenție: A nu se utiliza soluții de curățat care dizolvă calcarul!

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

Provoacă o iritare gravă a ochilor. Provoacă iritarea pielii. Nu inspiraţi vaporii/spray-ul. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor. ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiți gura. NU provocați voma. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

Pentru această categorie de produse nu există o valoare limita admisă de UE.
Acest produs conține < 1 g/l COV.

Compoziție

Hidroxid de calciu, carbonat de calciu, apă.

Detalii suplimentare

Vezi fișa cu datele de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

0800.800.600
e-mail: [email protected]