Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele  trebuie  să  fie  solide,  curate,  uscate  și  fără  substanţe  de  separare.  În  Germania: Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței 

 

Pe straturi suport instabile Calcino Decor tinde să formeze fisuri după uscare/întărire. Din acest motiv suprafețele trebuie stabilizate prin măsuri adecvate.

Tencuieli din grupele de mortare PI, PII și PIII:
Tencuielile solide, normal absorbante, se acoperă fără o pregătire prealabilă. Tencuielile absorbante, ușor nisipoase, se grunduiesc cu OptiGrund E.L.F. sau CapaSol LF.
Tencuielile   puternic   absorbante   şi   nisipoase   se   grunduiesc   cu   Caparol-Tiefgrund   TB   sau AmphiSilan-Putzfestiger.

Gips și tencuieli de finisare din grupa de mortare PIV:
Tencuiala pe bază de gips cu strat de sinter se șlefuiește, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

Plăci de construcții pe bază de ghips:
Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund cu produsul OptiGrund E.L.F., sau Caparol- Tiefgrund TB (placările, vezi la plăci de ghips-carton).

Plăci de ghips-carton:
Se șlefuiesc urmele de șpăcluire. Zonele șpăcluite cu rezistență mai redusă se grunduiesc cu OptiGrund E.L.F. În cazul unui grad de absorbție mai ridicat se aplică un strat de grund cu produsul Caparol-Tiefgrund TB, respectiv AmpiSilan-Putzfestiger. Pe plăcile cu substanțe colorate, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol-Filtergrund grob. Consultați fișa BFS nr. 12, partea 2.
Finisajele cu produsul Calcino Decor necesită o dublă placare. Pentru evitarea apariției fisurilor din zonele de îmbinare dintre plăci și la racorduri, aceste rosturi trebuie închise astfel încât să asigure o acoperire de durată împotriva fisurării.

Beton:
Se  îndepărtează  eventualele  urme  de  material  de  decofrare,  precum  și  substanțele  făinoase, nisipoase.

Finisaje cu capacitate portantă:
Finisajele mate, cu absorbție redusă se acoperă direct. Suprafețele lucioase și cele vopsite se șlefuiesc.

Finisaje fără capacitate portantă:
Se îndepărtează finisajele fără capacitate portantă cum ar fi lacurile, vopselele de emulsie, sau acoperirile cu tencuielile din rășini sintetice. Suprafețele poroase, nisipoase respectiv cele cu grad ridicat de absorbție, se grunduiesc cu OptiGrund E.L.F sau CapaSol LF.

Finisajele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic și se curăță suprafața de praf. Ulterior se aplică un strat de grund cu produsul Caparol-Tiefgrund TB sau AmpiSilanPutzfestiger.

Straturi de vopsea pe bază de clei:
Se îndepărtează integral prin spălare. Se aplică un strat de grund cu produsul Caparol-Tiefgrund TB sau AmpiSilan-Putzfestiger.
Tapete cu așchii de lemn, structurate, sau cu model pe bază de celuloză, tapete neaderente: Se îndepărtează complet. Spălați adezivul și resturile de hârtie. Ulterior se aplică un strat de grund cu produsul Caparol-Tiefgrund TB sau AmpiSilan-Putzfestiger.

Suprafețe cu pete de nicotină, apă, funingine sau grăsimi:
Petele de nicotină, funingine sau grăsimi se spală cu o soluție de apă și detergent de uz casnic pentru dizolvarea grăsimilor și se lasă să se usuce bine. Petele uscate de apă se curăță uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund de izolare cu produsul Caparol-Filtergund grob (a se respecta Informațiile tehnice Nr. 845).

Lemn și materiale lemnoase:
Substraturile din lemn și panourile din lemn nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu Calcino Decor din cauza instabilitații lor dimensionale (umflare și micșorare).

Mici suprafețe cu defecte:
După pregătirea corespunzătoare a suprafeței, micile defecte se repară cu Caparol Akkordspachtel conform indicațiilor de prelucrare, iar mai apoi se aplică un strat de grund, după caz.

Suprafețe portante cu mase de șpaclu pe bază de var, fără acoperiri de ceară:
Tencuiala cu strat de sinter se șlefuiește și se curăță foarte bine de praf. Ulterior se acoperă cu Putzgrund.

Mase de șpaclu minerale, cu strat de ceara:
Vă rugăm contactați departamentul tehnic.

Atenție:
Acoperirea cu Calcino Decor necesită o pregătire atentă și durabilă a suprafeței. În scopul prevenirii formării fisurilor în zonele de îmbinare și de conectare a îmbinărilor, aceste îmbinări trebuie făcute astfel încât să garanteze o acoperire permanentă fără fisuri.

Mod de aplicare

Pentru substraturile inegale și structurate este necesară nivelarea acestora cu Akkordspachtel fein sau mittel. Pentru fisurile existente în tencuială, se recomandă încorporarea unui tapet tehnic de armare în masa de șpaclu Akkordspachtel.

Fisurile dinamice pot fi rezultatul unor mișcări extreme. Din acest motiv este imposibilă armarea vizibilă și durabilă a acestora prin mijloace tehnice de vopsire. După uscarea completă a stratului de bază, Calcino Decor poate fi utilizat imediat. Până la obținerea suprafeței optice finale sunt necesare 3 faze de lucru, care constau în câteva etape:

Recomandări speciale:

 • Benzile din metal folosite pentru protecția colțurilor, pot reprezenta o problemă deoarece acestea pot duce la apariția de porțiuni pătate sau de urme vizibile de coroziune în tehnica finală de netezire. Așadar, înainte de aplicarea lui Calcino Decor, aceste zone trebuie pregătite folosind măsuri adecvate.
 • Dacă în recipient, la suprafața materialului se separă fluid, acesta se va amesteca ușor cu un mixer cu turații reduse. Nu se scuge!
 • Uneltele se păstrează în permanență curate și se folosesc cu grija.
 • Curățați marginea găleții în mod regulat și nu permiteți materialului uscat să ajungă în produs și
  1. ai apoi pe suprafața de lucru
 • Pe durata pauzelor, acoperiți întotdeauna cu o folie suprafața materialului
 • Calcino Decor, Calcino Color și Iumprägnierpaste nu se diluează niciodată.
 • Pentru etapa 2 și 3 de lucru, colorați materialul cu cel puțin 3 zile înainte de prelucrare! Cantitatea de pastă colorantă necesară, se amestecă nediluată în ambalajul original de Calcino Decor. Pasta de colorare se amestecă în produs cu un mixer cu turații reduse și fără muchii ascuțite. Amestecul obținut se transferă într-un recipient gol și curat și se amestecă din nou pentru scurt timp în scopul de a obține o distribuire uniformă a pigmentului.

Materialul colorat nu se mai amestecă și nici nu se mai diluează după cele 3 zile de la pigmentare.

Calcino Decor poate fi aplicat în două moduri:

Varianta Calcino Decor Rapid:
Varianta Calcino Decor Rapid servește în principal la obținerea aspectului optic al suprafeței, dar datorită grosimii scăzute a stratului aplicat, poate limita foarte mult avantajele esențiale ale unei tehnici de șpaclu pe bază de var, cum ar fi capacitatea de sorbție și reglarea aerului din cameră în raport cu amortizarea umidității aerului din încăpere.

Stratul intermediar:
După pregătirea în prealabil a stratului suport, se realizează o aplicare intermediară cu Caparol Haftgrund. Grundul se aplică pe suprafață cu ajutorul unei role și apoi se nivelează cu un fier de glet venețian.

 • Prima etapă de șpăcluire cu Calcino Decor:

În prima etapă de lucru, Calcino Decor deja colorat în nuanța dorită, se aplică pe suprafață cu ajutorul unui fier de glet venețian, prin mișcări scurte și pe direcții diferite. Această etapă servește la umplerea stratului din prima fază de lucru. Se va folosi un fier de glet din inox (dimensiune: 240 mm x 100 mm). Timpul de uscare al materialului aplicat în această fază de lucru este de cca. 2-3 ore.

 • A doua etapă de șpăcluire cu Calcino Decor:

După uscarea completă a primului strat de Calcino Decor, se aplică cel de al doilea strat. Și la această etapă materialul se aplică cu un fier de glet de inox (240 mm x 100 mm) și după un scurt timp de zvântare de aprox. 5 minute, suprafața se finisează prin compactare cu ajutorul unui fier de glet venețian mic (200 mm x 80 mm), sau cu o spatulă îngustă (200 mm x 50 mm), aplicând o presiune ușoară. Aceste două unelte trebuie să fie nedeteriorate și vor fi utilizate numai la această etapă de lucru.
Atenție: O presiune excesivă exercitată la partea de finisaj și lustruire, poate duce la exfolierea varului de pe suprafață. Această etapă trebuie efectuată cu grijă și fără a exercita o presiune prea mare.

Varianta Calcino Decor Clasic:
Varianta clasică a lui Calcino Decor este nu numai designul optic al suprafețelor, ci și avantajele esențiale ale unei tehnici de șpaclu pe bază de var, cum ar fi capacitatea de sorbție și reglarea aerului din cameră în raport cu amortizarea umidității aerului din încăpere.

Stratul intermediar:
După fiecare eventuală pregătire a suprafaței, întotdeauna se va aplica un strat intermediar de Putzgrund 610.

Faza 1 de lucru:

Peste suprafața pe care s-a aplicat Putzgrund, aplicați cu gletiera, pe toată aria, un strat de Calcino Decor alb. Se va aplica suficient material (aproximativ 800-1000 g/m²), astfel încât gletiera să nu producă zgârieturi atunci când este îndepartată de pe suprafață. Recomandăm utilizarea unei gletiere de dimensiuni medii (240 mm x 100 mm). Acest produs mineral se aplică nediluat, la consistența din momentul livrării. Această primă aplicare necesită un timp de uscare de cel puțin 24 de ore, pentru a evita exfolierea acestuia în următoarele etape de lucru. La temperaturi scăzute și umiditate crescută, timpii de uscare vor crește corespunzător. Pentru aplicare sunt recomandate mișcările scurte din gletieră și nu acoperirea de porțiuni mari din suprafață. Cu toate acestea, se vor evita urmele pronunțate lăsate de fierul de glet.

În această fază, ca și în cele care urmează, evitați șlefuirea, pentru că, pe de o parte, e necesară o anumită grosime a stratului pentru o aplicare corectă, iar pe de altă parte, se produce un praf foarte fin, care poate duce la probleme de aderență sau la fisurarea straturilor următoare. În acest caz fac excepție colțurile exterioare. Acestea se acoperă cu Calcino Decor și se nivelează din nou după uscare prin șlefuire.

Faza 2 de lucru:

Această fază servește la umplerea stratului din prima fază de lucru. Pentru a evita uscarea prea rapidă, materialul se aplică într-un strat foarte subțire (tras la ”0”), iar la scurt timp se revine cu o nouă aplicare.
Calcino Decor care a fost colorat în prealabil cu Calcino Color în culoarea dorită, se aplică cu un fier de glet de dimensiune medie (240 mm x 100 mm), în strat de cca. 300-400 g/m².
Timpul de uscare al materialului în această fază de lucru este de cca. 2-3 ore.

Faza 3 de lucru:
În ultima fază de lucru se aplică cca. 100-200 g/m², pentru a finisa suprafața. Materialul se aplică în două straturi subțiri cu un fier de glet de dimensiuni medii (240 mm x 100 mm), iar după un scurt timp de zvântare de aprox. 5 minute, cu ajutorul unui fier de glet mic (200 mm x 80 mm) sau cu o spatulă îngustă (200 mm x 50 mm), suprafața se finisează prin aplicarea unei presiuni ușoare. Aceste două unelte trebuie să fie nedeteriorate și vor fi utilizate numai la această etapă de lucru.
Atenție: O presiune excesivă exercitată la partea de finisaj și lustruire, poate duce la exfolierea varului de pe suprafeță. Această etapă trebuie efectuată cu grija și fără a exercita o presiune prea mare.

Impregnarea suprafeței:

Pentru a nu împiedica carbonatarea varului, suprafețele trebuie să se întăreacă și nu se vor impregna în următoarele 3-6 zile de la aplicarea ultimului strat. Prelucrarea prematură poate duce la modificări de culoare. Calcino-Imprägnierpaste (IT nr. 905) se aplică cu fierul de glet venețian în strat subțire și uniform și se șterge cu o cârpă moale, care nu lasă scame. Nu depășiți un consum de 30-40 g/m². Se lasă să se usuce pentru o scurtă perioadă de timp, apoi se îndepărtează materialul în exces cu o cârpă moale. Repetați această ștergere și după uscare. Aplicarea în exces de Calcino- Imprägnierpaste poate da un aspect cețos, ușor albicios, care nu reprezintă un motiv de reclamație și poate fi redus prin ștergerea din nou a suprafeței.

Consum

Varianta Calcino Decor Rapid:
Caparol Haftgrund: cca. 200 g/m²

 1. Prima etapă cu Calcino Decor nuanțat: cca. 100 - 150 g/m²
 2. A doua etapă cu Calcino Decor nuanțat: cca. 150 - 200 g/m²

Varianta Calcino Decor Clasic:
Caparol Putzgrund 610: cca. 200 g/m²

 1. Prima etapă cu Calcino Decor alb: cca. 800 - 1000 g/m²
 2. A doua etapă cu Calcino Decor nuanțat: cca. 300 - 400 g/m²
 3. A treia etapă cu Calcino Decor nuanțat: cca. 100 - 200 g/m²

Un consum exact poate fi determinat prin aplicarea de probe la fața locului.

Condiții de prelucrare

Temperatura minimă pentru aplicare: + 10°C pentru aer și stratul suport.

Unelte

Setul de fiare de glet venețian cu colțuri rotunjite.
Pentru a preveni formarea de creste, se va folosi un fier de glet diferit pentru aplicarea fiecărui strat de material în fazele individuale de lucru. Uneltele deteriorate pot duce la zgârierea suprafeței. Uneltele noi se șlefuiesc cu hârtie abrazivă (granulație 400-600).

Curățarea uneltelor

Cu apă,  imediat după utilizare.
La aplicare / prelucrare, asigurați-vă că folosiți unelte curate.