Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele pereților și a tavanelor din interior. Potrivit de asemenea și pentru folosirea pe pardoseli în cadrul sistemelor Disboxid ArteFloor (în acest caz va rugăm să consultați fișa cu informații tehnice a sistemului Disboxid ArteFloor). Stratul suport trebuie să fie curat, uscat și fără substanțe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Straturile suport alcaline nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu Capadecor ArteLasur.

Pregătirea suprafeței

Tencuieli pe bază de gips din grupa de mortare PIV: Se va aplica un strat de grund cu Capadecor DecoGrund. Tencuielile din gips sunt șlefuite pentru îndepărtarea stratului de sinter, se desprăfuiesc și se grunduiesc cu Dupa-Putzfesteiger.

Plăci de construcții din gips: Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund OptiSilan TiefGrund sau Dupa-Putzfestiger. Pe plăcile foarte compacte, netede, se aplică un strat de grund ca punte de aderență cu Capadecor DecoGrund.

Plăci de gips (plăci de gips-carton): Se șlefuiesc urmele de la șpăcluire. Suprafețele de gips (șpăcluite cu materiale pe bază de gips) se consolidează cu Dupa-Putzfestiger. Se aplică apoi un strat de grund cu Capadecor DecoGrund, OptiSilan TiefGrund sau CapaSol Konzentrat diluat 1:4 cu apă. Pe plăcile cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund. Vezi fișa BFS nr. 12.

Beton: Se elimină eventualele resturi de decofrol, precum și substanțele făinoase, nisipoase. Eventual se poate scădea alcalinitatea suprafeței cu ajutorul unei substanțe de fluatare.

Zidărie aparentă din cărămidă și zidărie aparentă din cărămidă/bolțari de var cu nisip: Se verifică alcalinitatea și eventual daca este cazul se reduce nivelul acesteia prin fluatare.

Suprafeţe cu acoperiri portante: Straturile anterioare de vopsea mată şi uşor absorbante se vopsesc direct. Straturile de lac sau cele lucioase se şlefuiesc. Grunduiți cu Capadecor DecoGrund.

Suprafețe cu acoperiri neportante: Se îndepărtează straturile vechi de lacuri, vopsele de dispersii sau tencuielile deteriorate pe bază de răşini sintetice. Pe suprafețele netede, slab absorbante, se aplică un strat de grund cu Capadecor DecoGrund. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase sau absorbante, se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund sau CapaSol Konzentrat, diluat 1:4 cu apă. Vopselele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic iar suprafața se curăță de praf. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe acoperite cu vopsea pe bază de clei: Se spală bine suprafaţa şi se aplică un strat de grund Dupa-Putzfestiger.

Tapetele nevopsite cu inserții de așchii de lemn, în relief sau imprimate: Se poate aplica direct.

Tapete neaderente: Se îndepărtează complet tapetul. Cleiul şi resturile de tapet se spală foarte bine, iar suprafeţele respective se grunduiesc cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe afectate de mucegai: Mucegaiul și infestarea fungică se înlătură prin curățare umedă. Suprafața se spală temeinic cu Capatox sau cu FungiGrund și se lasă să se usuce bine. Se aplică un strat de grund în funcție de tipul și natura stratului suport. Se vor respecta reglementările și dispozițiile legale (de ex. prevederile privind produsele biocide și substanțele periculoase).

Suprafețe cu pete de nicotină, apă, funingine sau grăsime: Petele de nicotină precum și petele de funingine sau grăsime se spală cu apă cu adaos de detergent de curățare de uz casnic și degresant și se lasă să se usuce bine. Petele uscate de apă, se curăță uscat prin periere. Se aplică un strat de grund de izolaţie cu Caparol AquaSperrgrund.

Lemn și materiale lemnoase: Se acoperă cu lacuri acrilice sau poliuretanice, Capacryl sau Capacryl PU, ecologice, diluabile cu apă.

Suprafeţe cu mici imperfecțiuni: După lucrările pregătitoare adecvate, retușați cu Caparol-Akkordspachtel conform instrucțiunilor de prelucrare și, dacă este necesar, amorsați din nou.

Notă: în cazul șpăcluirilor în calitatile Q2/Q3 respectiv în cazul straturilor subțiri < 0,5mm pe bază de ipsos, sau mase de șpaclu cu liant hidraulic în calitățile Q2/Q3, se recomandă un grund transparent pe bază de apă. În acest sens, facem trimitere la Fișa Nr. 2-9/2020 a zugravilor și aplicatorilor de lacuri “Defecte de aderență a finisajelor aplicate pe mase de șpaclu/placi din ghips” a Asociației Federale de Vopsele, Decorațiuni, Protecția Clădirilor și Comitetul Federal de Vopsele și Protecția Valorii Proprietății” (Germania).

Ca o alternativa la masele de șpaclu Q3 pe bază de gips, s-au dovedit eficiente masele de șpaclu sub formă de pastă.

Notă pentru design:

Substratul trebuie să fie fără contraste de culoare.

Lazurile pentru pereți sunt materiale transparente, ce lasă a se vedea culoarea și structura substratului. Din acest motiv, aplicarea de mostre și aprobarea clientului sunt esențiale. În cazul în care lazura nuanțată în culori foarte deschise se aplică pe suprafețe puternic structurate, efectul vizual conferit de particulele albe din lazură poate fi unul limitat.

Efectul de contrast este mai mare atunci când pe straturi intermediare în culori deschise se aplică straturi de lazură în culori închise.

ArteLasur poate fi folosit de asemenea și nenuanțat, pe fundaluri în ton închis. Se pot obține suprafețe cu un aspect foarte nobil prin adăugarea a 1% până la 5% pigmenți de efect. Acești pigmenți de efect se amestecă bine în produs pentru a se obține un material omogen (va rugăm consultați fișa cu Informații tehnice nr. 816).

Sistemul de acoperire

Strat intermediar pentru crearea suparfețelor netede:
- Capadecor DecoGrund

Strat intermediar pentru crearea suprafețelor texturate:
- MultiStruktur Fein; Mittel, Grob sau Supergrob

Strat final:
ArteLasur este un produs gata pregătit pentru utilizare și nu trebuie diluat. Vă recomandăm aplicarea lazurii pe toată suprafaţa folosind o perie moale (de ex. o perie lată, sau o perie ovală). Aplicarea se face cu mișcări scurte și încrucișate. După o scurtă perioadă de zvântare, suprafaţa va fi periată uşor cu o perie uscată, cu păr moale (de ex. perie moale pentru tapet sau perie pentru praf). În funcţie de aspectul dorit, se poate aplica un strat suplimentar de produs nuanțat într-o altă culoare, ud-pe-ud, sau după uscarea primului strat. Un al doilea strat de lazură nuanțată creşte intensitatea culorii, numărul de particule albe şi rezistenţa la uzură. Un al doilea strat cu ArteLasur nenuanțat creşte numărul de particule albe şi intensitatea culorii.

Stratul de grund și dacă este cazul și stratul intermediar, se aplică cu peria cu mișcări în cruce, respectiv se structurează după aplicarea cu rola.

După uscare, ArteLasur se aplică cu o perie, cu mişcări scurte și încrucişate.

După o scurtă  perioadă  de zvântare, suprafaţa va fi periată uşor folsind o perie uscată cu păr moale.

Atenție:
Pentru a evita urmele de rolă evidente, stratul de grund trebuie aplicat cu peria, sau daca s-a aplicat cu rola, se va structura ulterior cu peria.

Consum

Cca. 110-120 ml/m2 pe strat.

Condiții de prelucrare

Temperatura minimă pentru aplicare:
+ 5°C pentru aer și stratul suport.

Uscarea/Timp de uscare

La o temperatură de +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, produsul este uscat la suprafaţă după cca. 4 ore.

Curățarea uneltelor

Imediat după utilizare, cu apă și săpun.