Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Tipul de pregătire a suprafețelor depinde de tipul substratului și de starea acestuia. Prin urmare, se va vor respecta informațiile tehnice corespunzătoare.

După curățare, stratul suport trebuie să fie solid, curat, portant și fără substanțe de separare. Se recomandă grundurile-vopsea și vopselele de dispersie acrilice, mate.

Tencuieli de var ciment:
Pe tencuielile solide cu absorbție normală, se aplică un strat de Indeko-plus.

Tencuieli de gips, tencuieli de finisare și panouri din gips-carton:
Tencuielile de gips cu strat de sinter se șlefuiesc, se desprăfuiesc și se grunduiesc cu Caparol- Tiefgrund TB. La plăcile de gips-carton se şlefuiesc urmele de la șpăcluire. Zonele șpăcluite cu materiale pe bază de gips (zone moi) se grunduiesc în prealabil cu Caparol-Tiefgrund TB.

Beton:
Dacă este necesar, se înlătură resturile de decofrol, precum și substanţele făinoase, nisipoase.

Suprafețe portante de lacuri sau vopsele de dispersie:
Suprafețele  slab  absorbante  se  pot  decora  fără  pregătire  prealabilă.  Suprafețele  lucioase  și acoperirile cu lacuri și emailuri trebuie șlefuite în prealabil.

Suprafețe cu vopsele minerale fără capacitate portantă:
Suprafețele acoperite cu lacuri, emailuri, vopsele de dispersie, tencuieli pe bază de rășini sintetice, fără capacitate portantă, se îndepărtează complet după care suprafața se grunduiește în funcție de necesități.

Mici suprafeţe cu defect:
În conformitate cu starea stratului suport, se aplică masa de șpaclu de reparație și grund, dacă este necesar.

Mod de aplicare

Pentru aplicarea produsului Crystal Effekt se pot folosi pensule, sau role de mohair cu fir scurt.

Sistemul de acoperire

Strat de bază:
Se pregătește stratul suport neted sau structurat, alb, sau nuanțat în culoarea dorită.

Strat final:
Peste stratul de bază pregătit și complet uscat se va aplica lacul Crystal Effekt cu o pensulă sau cu rola. Înainte de aplicare, lacul se amestecă cu grijă. Pentru un efect mai intens se pot aplica două straturi de lac.

Consum

Cca.  160-170  ml/m²  pe  strat,  pentru  acoperirea  suprafețelor  netede.  Pe  suprafețe  structurate consumul va creș-te. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe la fața locului.

Condiții de prelucrare

Temperatura minimă pentru aplicare:
+ 5°C pentru aer și stratul suport.

Uscarea/Timp de uscare

La o temperatură de aproximativ +20°C și o umiditate a aerului de maxim 65%, uscarea durează 6-8 ore. Suprafața este complet uscata la 12 ore după aplicare. La temperaturi mai mici și umiditate mai ridicată, timpul de uscare crește corespunzător.

Curățarea uneltelor

Imediat după utilizare, cu apă și săpun.