Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate.
Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și necesitatea pregătirii lor.

Mod de aplicare

Se aplică cu rola, într-un strat saturat şi uniform, prelucrându-se imediat „ud pe ud” cu o rolă de structurare grosieră (Moltopren) într-o singură direcţie. Astfel se obține o ușoară structură tip coajă de portocală. Pentru obţinerea unei suprafeţe netede, ElectroShield poate fi gletuit fin cu Caparol-Akkordspachtel.

ElectroShield este gata pregătit pentru aplicare. Se amestecă bine înainte de utilizare. Curățarea uneltelor se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Instrucțiuni de aplicare

Se aplică cca. 20 cm de bandă autoadezivă Disbon 973 Kupferband pe perete, în zona prizelor cu împământare, lăsându-se bandă suficientă conectării la aceasta și eventual se degresează cu KH-Verdunner.

ElectroShield se aplică nediluat, în două straturi. Între cele două aplicări se păstrează un timp de uscare de circa 12 ore. După vopsirea cu ElectroShield, suprafaţa acoperită cu bandă de cupru se tratează cu un grund de izolare uzual, pe bază de solvent.

Finisare:

Pe suprafața vopsită cu ElectroShield se poate aplica CapaSan, Caparol-Sensitiv sau orice altă vopsea de dispersie sau vopsea latex Caparol, precum şi tapete de tip rugos, tapete din fibră de sticlă, Capadecor AkkordVlies-Z sau alte tipuri de tapete, tencuieli pe bază de răşină sintetică, etc.

Consum

Pe suprafețe netede, minim 2 x 160 ml/m2.
Aceasta conferă o grosime medie a stratului uscat de cca. 145 μm. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: + 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate revopsi după cca. 12 ore. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Notă

Conectarea benzii de cupru la împământare și montarea întrerupătorului de protecție trebuie executate de către un electrician calificat. Fiecare suprafaţă trebuie să fie conectată. Racordul se poate face de exemplu prin conductorul de legare la pământare al unei prize electrice. Condiţia pentru realizarea acestei conexiuni este ca instalaţia electrică să fie proiectată corespunzător. Acest lucru se va verifica înainte de începerea lucrul, de către un electrician.

Ecranare completă:

Protecția ideală împotriva radiaţiilor electromagnetice este realizată doar prin ecranarea completă a tuturor suprafețelor încăperii. Elementele de construcție ce nu pot fi vopsite cum sunt ferestrele, pardoselile și ușile reprezintă zone ce duc la reducerea eficienţei globale de ecranare. Aceste zone pot fi totuși îmbunătățite folosindu-se materiale adecvate de ecranare.

Compatibilitate: ElectroShield nu se va amesteca cu alte materiale.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate.
Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și necesitatea pregătirii lor.

Mod de aplicare

Se aplică cu rola, într-un strat saturat şi uniform, prelucrându-se imediat „ud pe ud” cu o rolă de structurare grosieră (Moltopren) într-o singură direcţie. Astfel se obține o ușoară structură tip coajă de portocală. Pentru obţinerea unei suprafeţe netede, ElectroShield poate fi gletuit fin cu Caparol-Akkordspachtel.

ElectroShield este gata pregătit pentru aplicare. Se amestecă bine înainte de utilizare. Curățarea uneltelor se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Instrucțiuni de aplicare

Se aplică cca. 20 cm de bandă autoadezivă Disbon 973 Kupferband pe perete, în zona prizelor cu împământare, lăsându-se bandă suficientă conectării la aceasta și eventual se degresează cu KH-Verdunner.

ElectroShield se aplică nediluat, în două straturi. Între cele două aplicări se păstrează un timp de uscare de circa 12 ore. După vopsirea cu ElectroShield, suprafaţa acoperită cu bandă de cupru se tratează cu un grund de izolare uzual, pe bază de solvent.

Finisare:

Pe suprafața vopsită cu ElectroShield se poate aplica CapaSan, Caparol-Sensitiv sau orice altă vopsea de dispersie sau vopsea latex Caparol, precum şi tapete de tip rugos, tapete din fibră de sticlă, Capadecor AkkordVlies-Z sau alte tipuri de tapete, tencuieli pe bază de răşină sintetică, etc.

Consum

Pe suprafețe netede, minim 2 x 160 ml/m2.
Aceasta conferă o grosime medie a stratului uscat de cca. 145 μm. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: + 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate revopsi după cca. 12 ore. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Notă

Conectarea benzii de cupru la împământare și montarea întrerupătorului de protecție trebuie executate de către un electrician calificat. Fiecare suprafaţă trebuie să fie conectată. Racordul se poate face de exemplu prin conductorul de legare la pământare al unei prize electrice. Condiţia pentru realizarea acestei conexiuni este ca instalaţia electrică să fie proiectată corespunzător. Acest lucru se va verifica înainte de începerea lucrul, de către un electrician.

Ecranare completă:

Protecția ideală împotriva radiaţiilor electromagnetice este realizată doar prin ecranarea completă a tuturor suprafețelor încăperii. Elementele de construcție ce nu pot fi vopsite cum sunt ferestrele, pardoselile și ușile reprezintă zone ce duc la reducerea eficienţei globale de ecranare. Aceste zone pot fi totuși îmbunătățite folosindu-se materiale adecvate de ecranare.

Compatibilitate: ElectroShield nu se va amesteca cu alte materiale.