Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se asigura o ventilație adecvată pe durata utilizării și uscării. A se evita consumul de alimente și băuturi și fumatul pe durata utilizării produsului. La contactul cu ochii sau pielea se spală imediat cu apă. A nu se deversa în canalizare, ape sau sol. Uneltele se curăță imediat după utilizare cu apă și săpun. Produs puternic alcalin. A se proteja ochii și pielea de stropiri accidentale. Zonele adiacente se vor proteja prin acoperire. Eventualele stropiri accidentale pe suprafețe de lac, sticlă, ceramică, metal, piatră naturală se îndepărtează imediat prin spălare. A nu se inhala vaporii. Alte informații - A se citi fișa cu datele de securitate a produsului.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material se predau la centrele de colectare a lacurilor/vopselelor vechi, cele uscate pot fi evacuate ca deşeuri rezultate din construcții/demolări sau ca gunoi menajer.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  [email protected]