Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Produs destinat numai aplicatorilor profesioniști. Irită pielea. Există pericolul unor răni serioase la ochi. Poate irita căile respiratorii. A nu se inhala praful. A se evita contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Se va folosi echipament de protecție adecvată. A se utiliza mănuși, măști și ochelari de protecție adecvate. A se evita deversarea accidentală în mediu. ÎN CAZUL INGERĂRII: Se cere imediat ajutorul medicului și se prezintă ambalajul sau eticheta produsului. LA CONTACTUL CU PIELEA: Se spală cu multă apă și săpun.

Informații suplimentare: vezi fișa cu datele de securitate a produsului.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile de material pot fi evacuate ca deşeuri rezultate din construcții sau demolări.

Cod produs vopsele și lacuri

ZP 1

Declarația componentelor

Carbonat de calciu, apă, silicați, silicat de potasiu alcalin, dioxid de titan, aditivi.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  [email protected]