Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Suporturi recomandate

Suporturile trebuie să fie curate, cu capacitate portantă, fără impurități, fără substanţe cu efect de separare, uscate.

Pregătirea suprafeței suport 

Piatră naturală (gresie, piatra de calcar), cărămidă, ștucaturi din mortar de ciment sau beton:

Straturile afectate de intemperii se îndepărtează mecanic, astfel încât zonele din margine să fie cu suprafețe înclinate cu unghi de 45° până la 60°. În zonele de limitare a mortarului de reparații, acesta nu are voie să fie întins la granulă.
Înainte de reprofilarea elementelor constructive de dimensiuni mai mari, sau a celor de intrados, se va efectua o armare adecvată (de ex. cu sârmă din oțel inoxidabil) ce se va fixa cu dibluri pe stratul suport.
Pietrele cu suprafață cu rezistență mică (nisipoasă) se tratează înainte de aplicarea mortarului, cu produsul Histolith® Steinfestiger.

Pregătirea materialului

Histolith® Restauriermörtel se amestecă cu apă curată, timp de cca. 2 minute, cu ajutorul unui malaxor electric (max. 400 rot./min.).
Necesar de apă cca. 20 % vol.
Timp de prelucrare: cca. 20 de minute la + 20°C, temperaturile mai scăzute sau cele mai ridicate prelungesc respectiv scurtează timpul de prelucrare.

Mod de aplicare

Suportul se umezește în prealabil. Se aplică mortarul Histolith® Restauriermörtel într-un strat subțire pe stratul suport mat-umed. Ulterior se aplică materialul cu ajutorul unei mistrii sau cu un șpaclu, compactând mortarul cu presiune. Zonele deteriorate cu adâncime/grosime mai mare se repară în mai multe straturi.

Grosime minimă: 5 mm.
Grosime maximă pe strat: 40 mm. Prelucrarea suprafeței: Structurarea suprafeței se efectuează preferabil pe durata întăririi mortarului, cu ajutorul unui șpaclu, fier de glet, drișcă din burete, sau alte unelte adecvate.
Momentul optim de structurare depinde foarte mult de temperatura ambientală, acesta se stabilește în prealabil.

Consum

Cca. 1600 g/m2/mm grosime (mortar uscat).

Condiții de aplicare

Temperatura minimă la aplicarea produsului:
Minim + 5°C, maxim + 30°C pentru suport, material şi aer.

Timp de uscare

La o temperatură de +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafaţă și revopsibil după 24 de ore. La temperaturi mai reduse şi umiditatea mai mare, aceşti timpi se prelungesc.
Suprafața materialului trebuie să fie uscată, de o culoare deschisă, înainte de finisare.

Curăţarea instrumentelor de lucru

Se face cu apă, imediat după utilizare.

Indicații

A se evita, prin măsuri adecvate, uscarea prea rapidă datorată expunerii la soare, temperaturi ridicate sau vânt. Finisare:

Pentru finisare se pot utiliza numai produse permeabile la vaporii de apă. Se recomandă utilizarea produselor silicatice, sau a celor de dispersii din gama Histolith®, sau vopseaua siliconică AmphiSilan.

Măsuri de protecție: Împrejurimile suprafeţelor ce se vopsesc se acoperă cu grijă având în vedere în special sticla, ceramica, suprafeţele lăcuite, clincherul, piatra naturală, metalul şi lemnul.