Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Histolith® Trass-Vorspritzputz, Histolith® Trass-Porengrundputz și Histolith® Trass-Sanierputz:

Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați să inspirați praful. Spălați-vă pielea bine după utilizare. Purtați echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. Purtați mănuși de protecție. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare.  

Histolith® Feinputz:

Provoacă leziuni oculare grave. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați să inspirați praful. Spălați-vă pielea bine după utilizare. Purtați echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. Purtați mănuși de protecție. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare.

Rețineți(valabil la data imprimării)

Se vor respecta normativele DIN 18 550, VOB Capitolul C DIN 18 350 și fișa WTA 2-9-04/D.
Pe sistemul de tencuieli de asanare Histolith® Trass-Sanierputzsystem nu este permisă aplicarea finisajelor etanșe, cum ar fi faianța, tapete de izolare, etc.

Histolith® Feinputz trebuie protejat cu un finisaj în cazul aplicării la exterior.
Histolith® Feinputz nu poate fi utilizată ca tencuială pentru socluri. Dacă se dorește obținerea unei suprafețe drișcuite pe socluri, se poate utiliza ca tencuială finală produsul Histolith® Renovierspachtel.

Eliminare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile uscate de material se elimină ca deșeuri mixte rezultate construcții sau demolări.

Giscode

ZP 1

Indicații suplimentare

Vezi fișa cu datele de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  [email protected]