Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Produs destinat numai aplicatorilor profesioniști.

Lichidul și vaporii rezultați sunt inflamabili. Provoacă iritații grave ochilor. Nociv în cazul inhalării. Poate provoca căile respiratorii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se feri de surse inflamabile.
- Fumatul interzis. A nu se inhala vaporii/aerosolii produsului. A se evita contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se evita dispersarea accidentală în mediu. ÎN CAZUL INERĂRII: Se spală bine cavitate bucală. A NU se provoca voma. Recipientul etanș se depozitează în zone bine ventilate.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material se vor preda în centrele de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate se dezafectează ca deșeuri rezultate din construcții/demolări, sau ca gunoi menajer. 

Giscode

W1

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  [email protected]